Nabídka práce

Nabídka práce

MĚSTO TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

 

Popis pracovní pozice:

 • zajišťování agendy odpadového hospodářství (zejména zajištění odvozu směsného a tříděného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení, osvěta),
 • koordinace činností Organizační složky Úklid a údržba města (úklid, sečení, opravy městského mobiliáře, technické zázemí kulturních akcí),
 • zajišťování oprav a správa dětských hřišť a sportovišť,
 • správa městského mobiliáře (odpadkové koše, lavičky),
 • zajišťování a odpovědnost za opravy městských studní, a další činnosti.Požadavky:
 • VOŠ, popřípadě SŠ vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe technického zaměření,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon            č. 185/2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů),
 • orientace v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vítána,
 • praxe v oboru veřejné správy, popř. odpadového hospodářství vítána,
 • znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.Nástup dle dohody. – písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
 • a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent OSMKS – NEOTEVÍRAT“  
 • – písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 06.03.2017 – do 17:00 hod.
 • ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 06.03.2017
 • Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9.
 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

    

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: