Výběrové řízení – strážník Městské policie Tišnov

Výběrové řízení – strážník Městské policie Tišnov

STAROSTA MĚSTA TIŠNOVA

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice:
strážník Městské policie Tišnov
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
státní občanství ČR

středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka dle zákona 553/1991 Sb.

věk minimálně 21 let

bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.

spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
Další požadavky:

řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič

tělesná a duševní způsobilost
Výhodou je:

platné Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie

praxe u obecní policie nebo Policie ČR

uživatelská znalost PC

platný zbrojní průkaz sk. D
Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platová třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatek za směnnost).
Nástup dohodou, pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování na dobu neurčitou.
Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov,

tel. 731 127 453.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 16. 1. 2017

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

– osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 16. 1. 2017 – do 17.00 hod.
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – strážník Městské policie Tišnov“.
v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení

k přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: