Otevření naučné stezky v Jamném

Je již zvykem, že obyvatelé měst a obcí dávají různým místům názvy, které se vážou k jejich vzhledu, nějaké události či vznikly jen v rámci hovoru. Stejně tak tomu bylo i v Jamném. Některé takové názvy používají místní dodnes, jiné je možné zaslechnout jen při rozhovorech starších obyvatel. Mnohdy se při pojmenování některého z míst člověk i zasměje. A protože by byla škoda, aby tyto názvy upadly v zapomnění, byla vybudována v Jamném naučná stezka.

Nejprve bylo nutné zavzpomínat nad turistickými, katastrálními i starými mapami a upřesnit názvy daných lokalit. Někteří z nás znali například Rejholec, jiní říkali Réholec nebo Na Rejholcu. Bylo tedy zapotřebí vybrat nejčastější pojmenování nehledě na spisovnost. Některé názvy lokalit jsou obvyklé jako například Humna, U Rybníka nebo Skalka, jiné jsou dost kuriózní jako Posraná zmola nebo Na Devítníku.

Dalším krokem bylo rozhodnout, kudy stezka povede a kde budou jednotlivá návěstí a ukazatele. Vybrali jsme okruh okolo Jamného a názvy jsme postupně zakreslovali do mapy, která se následně vytiskla ve velkém formátu a byla umístěna na začátku stezky. Podle plánku pak místní truhlář vyrobil dřevěné ukazatele a cedulky a vyřezal do nich názvy lokalit. Všechny cedulky se potom u kováře opálily, aby vynikly jedinečné rysy dřeva. Členové Osadního výboru Jamné spolu s dalšími obyvateli rozvěsili ukazatele po stezce a na jejím začátku usadili rozcestník ze samorostu.

Slavnostní otevření proběhlo příznačně při druhém ročníku „Setkání jamenských rodáků“, které se konalo 28. října. Před samotným otevřením byla uctěna památka padlých rodáků v první světové válce a byl položen věnec k památníku. Následně se zúčastnění přesunuli k rozcestníku, který se nachází u cesty z Jamného do Lomničky, kde byla symbolicky přestřižena stuha a stezka oficiálně otevřena. V rámci setkání rodáků proběhla rovněž výstava historických fotografií a motocyklů i čtení z kroniky. Byl také přichystaný program pro děti v nově zbudovaném komunitním centru.

Kateřina Motyčková, Michal Suchomel

Foto: Jana Němcová

Další článek:
Předchozí článek: