Aktuálně ze Základní školy a mateřské školy Deblín

Aktuálně ze Základní školy a mateřské školy Deblín

Miniveletrh středních škol opět v Deblíně

Stalo se již tradicí, že se v půlce listopadu na naší škole koná Miniveletrh středních škol. Tentokrát se uskutečnil v úterý 15. listopadu a sešlo se celkem dvacet čtyři zástupců škol. Žáci i rodiče s nimi měli možnost prokonzultovat možnosti studia, uplatnění absolventů a mohli nasbírat a prostudovat propagační materiály konkrétních škol. Občerstvení pro hosty nachystali žáci 8. a 9. třídy v duchu zásad zdravého stravování.

Celé setkání provázela velmi příjemná a pohodová atmosféra. Všem zúčastněným moc děkujeme a již teď se těšíme na příští listopadové setkání.

Pavlína Rohanová

Adventní dílničky a vánoční jarmark

Vůně punče pro děti, cukroví od maminek, světýlka na stromečku, vánoční melodie a spousta tvořivých dětí a jejich rodičů. To vše umocnilo atmosféru adventních dílniček v deblínské základní škole. Děti si vyrobily krásné vánoční dárečky a ochutnaly dobroty napečené od maminek z Klubu přátel školy „Kamarád“. Vánoční čas nám přiblížily malé zpěvačky z Přípravného pěveckého sboru a také sbor větších slečen „Sasanek“. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku a dílniček, a zvláště žákům a rodičům za příjemnou atmosféru.

Iveta Kosová, ředitelka ZŠ a MŠ Deblín

Den otevřených dveří a otevřená výuka

Základní škola a Mateřská škola v Deblíně pořádají pro všechny děti a jejich rodiče

Dny otevřené výuky, které se konají 10. až 12. ledna 2017 vždy od 8.25 do 12.00. Přijďte s námi strávit jednu vyučovací hodinu nebo celé dopoledne v příjemné rodinné atmosféře.
Zároveň Vás srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 11. ledna 2017. Můžete se těšit na přátelskou besedu s vedením školy, a to v 11.00 a v 16.00. Od 16.00 do 18.00 budete mít možnost si prohlédnout prostory školy. Zároveň týž den od 15.00 zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče na již třetí lekci adaptačního setkání s názvem Knížka je náš kamarád, v němž se tentokrát zaměříme na sluchové a zrakové vnímání a rozvíjení kladného vztahu ke knihám. Těšíme se na viděnou!

Naše škola nabízí:

adaptační kurz pro předškoláky „Hrajeme si ve škole“

program „Začít spolu“

Hejného metodu výuky matematiky v 1. až 4. ročníku

v 5. ročníku klasickou matematiku s prvky Hejného matematiky pro zvídavé žáky

vzájemné učení mladších a starších spolužáků

výuku angličtiny od první třídy

doučování hlavních předmětů

pomoc speciálního pedagoga – dysklub

devět asistentů – téměř v každé třídě dva dospělí

otevřenou komunikaci, přátelské učitele

třídní schůzky ve třech (dítě, rodič, učitel) ve smluvený čas

certifikáty „Férová škola“ a „Rodiče vítáni“

projektové vyučování

terénní vyučování

družinu pro menší děti

odpolední klub pro větší děti

výtvarné a hudební oddělení ZUŠ Tišnov

množství zájmových kroužků
Pavlína Rohanová

Foto: Mariana Plevová

Další článek:
Předchozí článek: