Týden pro inkluzi

Týden pro inkluzi

V pondělí 17. října se rozběhly po České republice akce na podporu inkluzivního vzdělávání. Školy, organizace a veřejné instituce se tak připojily k myšlence, že začleňování dětí s postižením či jiným znevýhodněním do běžných škol má význam pro celou společnost a přispívá k naplňování českých i mezinárodních právních norem. Týden pro inkluzi vyhlásil tradičně Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s., letos společně s devíti pedagogickými fakultami v České republice. Podporu akci vyjádřilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. K Týdnu se připojilo čtyřicet jedna organizací a veřejných institucí, dvanáct vysokých a vyšších odborných škol a přes padesát mateřských, základních a středních škol.
Naše škola byla mezi základními školami, které se k tomuto týdnu také přihlásily, a v jeho průběhu zorganizovala několik proinkluzivních akcí.
Asistentky pedagoga na naší škole, spolu s paní zástupkyní Mgr. Evou Brázdovou, měly možnost navštívit a účastnit se výuky v ZŠ speciální ve Velké Bíteši a v ZŠ praktické Tišnov.
Speciální škola ve Velké Bíteši je zaměřena na vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami od autismu až po děti s mentálním postižením. Prioritou školy je maximální využití speciálních reedukačních, stimulačních a rehabilitačních metod. Mezi pracovní a relaxační prostory patří kmenové třídy, snoezelenová místnost vybavená vodním lůžkem a audiovizuálním systémem pro terapie (např. míčkování, aromaterapie, aromamasáž, rehabilitace). Místnost snoezelen jsme si osobně vyzkoušely za přítomnosti jednoho z pedagogů, který nám ukazoval aplikaci relaxačních technik, jež velmi pomáhají dětem s Downovým syndromem. Překvapilo nás množství rozvojových pomůcek vyrobených z osobní iniciativy vyučujících. Pro environmentální výchovu se využívá školní zahrada s učebnou v přírodě a hmatovou stezkou. Pro děti přípravné třídy ZŠ speciální je místnost vybavena zónou pro relaxaci a terapie, její součástí je vodní lůžko a polohovací pomůcky.
V dalších dnech jsme navštívily Základní školu praktickou a Základní školu speciální v Tišnově. Účastnily jsme se dopolední výuky ve třídách prvního i druhého stupně, kde se učí děti s mentálním postižením a specifickými poruchami učení. V kmenových třídách je spojeno vždy několik ročníků, což klade vysoké požadavky na přípravu a práci samotných pedagogů. Pro vysvětlení učiva a zpestření výuky také využívají velké množství názorných pomůcek, což napomáhá rozvíjet vizuální paměť dětí. Každý z učitelů vyvíjí nemalé osobní úsilí, aby tyto děti měly vzdělání alespoň v základních znalostech.
Součástí Týdne pro inkluzi v naší škole byla také beseda s Mgr. Liborem Mikuláškem, ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Snad každý dotaz od účastníků besedy se panu řediteli podařilo zodpovědět, i když stále zůstává velké množství nejasností a otázek.
Po celkovém zhodnocení celého Týdne pro inkluzi bychom chtěly poděkovat vedením všech škol, že nám bylo umožněno nahlédnout do vzdělávání dětí se speciálními potřebami, a zároveň vyzdvihnout nesmírnou práci všech pedagogů, kteří se těmto dětem každodenně věnují s neutuchající péčí a laskavým přístupem. Přejeme jim v jejich nelehké práci mnoho úspěchů a spokojených dětských úsměvů.

Eva Huláková a Veronika Novotná, asistentky pedagoga na ZŠ Tišnov, nám. 28. října
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: