Pražská konference k uměleckému vzdělávání přinesla nové výzvy pro základní umělecké školy

Pražská konference k uměleckému vzdělávání přinesla nové výzvy pro základní umělecké školy

V rámci projektu „Podpora uměleckého vzdělávání v České republice“ proběhla již druhá konference pražské obecně prospěšné společnosti Portedo. Ta usiluje mimo jiné o zavádění nových postupů do výuky na základních uměleckých školách (dále jen „ZUŠ“) s využitím podpory z fondů Evropské unie. Zástupci všech tří stupňů našeho uměleckého školství a z různých míst České republiky se v pátek 7. října setkali v jednom z koncertních sálů Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy, aby zde přednesli nebo si vyslechli příspěvky na aktuální témata a prodiskutovali je.

Témata byla různorodá: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v uměleckých předmětech; spolupráce pro rovné příležitosti – spolupráce školních souborů i spolupráce umělců a učitelů; posílení spolupráce na sebe navazujícího formálního třístupňového uměleckého vzdělávání v České republice; nové či inovované studijní obory EZHZT (elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba) a CLIL (Content and Language Integrated Learning); využití webových aplikací v managementu školy; e‐learning – kurzy pro hudební nauku na ZUŠ a jejich technické řešení v prostředí Moodle; průzkum trhu zaměřený na vybavení škol digitálními technologiemi a jeho souvislosti; digitální technologie ve výuce uměleckých předmětů (včetně programování, robotiky a dronů). Více viz zde http://www.eurohudebka.cz/konference_2.html.

Všechna tato témata, z nichž mnohá ještě donedávna mohla být považována spíše za sci-fi než za vážně myšlenou záležitost, představují pro ZUŠ výzvy a v nepříliš vzdálené budoucnosti i rostoucí nároky. Nicméně, s přihlédnutím k dobré pověsti našich ZUŠ a k probíhajícím celospolečenským změnám u nás i ve světě se zvládnutí těchto nároků učiteli i žáky považuje za samozřejmost.

Zdeněk Vašíček, učitel hudebního oboru na ZUŠ Tišnov
Foto: Škola GMHS – místo konání konference. Zdroj: http://www.gmhs.cz/studium/Další článek:
Předchozí článek: