Rekondiční pobyty a činnost tišnovských diabetiků ve druhé polovině roku 2016

Rekondiční pobyty a činnost tišnovských diabetiků ve druhé polovině roku 2016

Členové ÚO diabetiků v Tišnově ve druhé polovině roku 2016 usilovali o zlepšení svého zdravotního stavu. Po celou dobu pravidelně každý čtvrtek dopoledne absolvovali cvičení. Stále platí pozvánka pro všechny zájemce o toto cvičení, které respektuje fyzickou kondici jednotlivce. Probíhá v MěKS v Tišnově každý čtvrtek od devíti hodin. K upevnění zdraví přispívají i rekondiční pobyty. Ve druhé polovině roku 2016 se jeden uskutečnil v hotelu Bystré v Bystrém u Poličky, kde je kromě běžných zvyklostí možné provozovat skupinová cvičení, plavání v bazénu, masáže ve vířivce a je k dispozici i sauna. Během rekondičního pobytu jsme vedle vycházek do okolí Bystrého navštívili ruční výrobnu modrotisku v Olešnici a prohlédli si zámek v Kunštátě. Spokojenost všech účastníků pobytu byla velká.
Během členských schůzí ÚO diabetiků v Tišnově se pravidelně každý měsíc pořádají edukační besedy, které probíhají za účasti lékaře nebo zdravotní sestry. Velký úspěch měla beseda MUDr. Pozděnové na téma „Chraňte svoje srdíčko“. Všechny besedy, které ÚO diabetiků v Tišnově pořádá, jsou oznamovány veřejnosti a mohou je navštěvovat i nečlenové naší organizace. Také v druhé polovině roku 2016 probíhala velice dobrá spolupráce MěÚ v Tišnově s naší organizací. Za vstřícný přístup k našim požadavkům a za finanční příspěvek pro naši činnost si zaslouží poděkování. Rovněž i obecním úřadům okolních obcí – Železné, Drásov, Čebín, Svatoslav a Předklášteří – chceme poděkovat za jejich finanční příspěvky pro aktivity naší organizace.

Jarmila Matulková, předsedkyně
Foto ilustrační, autor: P. Dokládalová

Další článek:
Předchozí článek: