První čtvrtletí v ZUŠ Tišnov

První čtvrtletí v ZUŠ Tišnov

Blíží se konec prvního čtvrtletí školního roku 2016/2017 a to je na všech školách čas k ohlédnutí se a zhodnocení skutků, výsledků a práce za toto období.
Taneční oddělení zahájilo školní rok útokem na ocenění v taneční soutěži „Naruby“ (Divadlo Orlí, Brno). Medaile získalo taneční číslo „Stonožka“ (3. místo) a „Po práci“ (2. místo). Navíc bylo toto číslo oceněno jako druhá nejlepší choreografie v celé soutěži (cena Grand Prix). Součástí soutěže byl také workshop, v rámci kterého si mohly naše žačky vyzkoušet baletní trénink v prostorách tanečního sálu NDB pod vedením bývalé sólistky Národního divadla v Brně Renaty Poláčkové.
Spolu se soutěžemi „Na špičkách“ (30. 4. 2016, Brno) a „Grand Prix Balet Dance Olomouc“ (14. 5. 2016) tvoří trojici prestižních soutěží, kterých se taneční obor za rok 2016 účastnil. Každá taková soutěž vyžaduje tvrdou a poctivou práci všech zainteresovaných (žáci, vyučující, korepetitor) a také nemalé finanční prostředky, které účastníci soutěže platí ve formě startovného. Rád bych tímto poděkoval městu Tišnov za podporu tanečního oboru ve jmenovaných soutěžích, kterou poskytlo formou mimořádné dotace. Díky příspěvku města Tišnova a spolku Tigal tak nebyla nutná finanční spoluúčast rodičů.
Do soutěží v prvním čtvrtletí se zapojili také žáci výtvarného a literárně-dramatického oddělení. Mladí animátoři z výtvarného oboru (vyučující Mgr. Jana Zouharová) čekají na vyjádření poroty soutěže Animánie, kam byl nominován jejich minifilm „Nešťastný rybář“. Výsledky budou bohužel známy až po uzávěrce tohoto čísla novin. Za literárně-dramatický obor vybojovaly Natálie Bartošová (žákyně LDO) a Silvie Jebáčková (učitelka klavíru) v celostátním kole soutěže v melodramatu hned několik ocenění. Natálie Bartošová za umělecké ztvárnění a uchopení melodramatu a paní Silvie Jebáčková za vynikající klavírní doprovod. Poděkování za reprezentaci školy v celostátním měřítku zaslouží nejen obě soutěžící, ale také vyučující MgA. Berit Hönigová.
Se stejným elánem začal školní rok také v hudebním oboru. V průběhu měsíce října byly zahájeny v sále ZUŠ pravidelné besídky žáků, na které tímto zveme nejen rodinné příslušníky vystupujících žáků, ale také širokou veřejnost.

Koncertní sezóna KPH bude již třetí v pořadí, na které se v roli „předskokanů“ představují žáci naší školy. Od startu letošní koncertní sezóny tak doprovodili koncert Graffova kvarteta (Vít Janíček a Anna Caudrová – oba hra na housle) a koncert kytarového dua Libor Janeček – Maria Mikhailová (Martin Pokorný – kytara, Hedvika Jebáčková – flétna).

Pozvánka
A jaké akce připravujeme pro širokou veřejnost? Do konce roku budete moci navštívit ještě tři besídky. Na té poslední (15. 12. 2016) vystoupí naši nejmenší žáci z přípravné hudební výchovy s vánočním programem.
Pro čas adventní, který u řady spoluobčanů bývá spojen s velkým psychickým či nervovým vypětím, jsme připravili záchytné „vyklidňovací“ body v podobě kulturních večerů. Prvním z nich je koncert školního orchestru TOMBAND. 8. prosince tato formace rozezní tišnovský kinosál nejen svými hity, ale i novým repertoárem, včetně vánočního překvapení v podobě swingových kol, a to ve spojení s Tišnovským sborem a dětským pěveckým sborem ZUŠ.
Následujícího týdne, 13. prosince, se sál Kina Svratka přemění v muzikálové jeviště, na kterém žáci ZUŠ představí muzikál Lotrando a Zubejda. Muzikál vzniká jako samostatný maturitní projekt naší bývalé žačky Terezy Kovaříkové (SŠUM Brno). Ta se připravuje na své budoucí povolání produkční, a proto musí tento projekt sama celý zorganizovat a realizovat. ZUŠ Tišnov se na projektu podílí v roli supervizora, poradce a pomocníka. A co je největší odměnou všem umělcům a organizátorům? Plný sál. Nenechte si tento umělecký počin ujít!
V posledním adventním týdnu, dne 22. prosince, můžete v prostorách MěKS Tišnov navštívit Vánoční koncert ZUŠ. Na programu je nejen vystoupení žáků školy, ale také vánoční atmosféra, vůně a chutě a všeobecně panující pohoda.

Všem čtenářům Tišnovských novin, zaměstnancům a žákům ZUŠ, jejich zákonným zástupcům a příznivcům naší školy tak přeji klidné prožití vánoční atmosféry a šťastné vykročení do dalšího roku.

Tomáš Zouhar, ředitel
Foto: Jiří Pokorný, autor Zdeněk VašíčekDalší článek:
Předchozí článek: