PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

2. PROSINCE

PŘED 50 LETY
V pátek 2. prosince 1966 zemřel MUDr. Petr Fruhwirt, čestný občan města Tišnova. Narodil se v Mikulovicích u Znojma 27. 6. 1902. Gymnázium absolvoval v Moravských Budějovicích a v roce 1926 dokončil studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po čtyřech létech praktikování v brněnských nemocnicích zahájil samostatnou praxi v roce 1930 v Tišnově, kde si na Dvořáčkově ulici otevřel ordinaci praktického i zubního lékaře. Za 2. světové války se navzdory všem rizikům stal i lékařem partyzánů a ošetřoval raněné dokonce ve vlastní ordinaci; když ale tutéž ušlechtilou činnost opakoval i v 50. létech vůči raněným z přestřelek se státní bezpečností, následovalo v únoru 1952 zatčení a odsouzení na 11 let za velezradu. Podmínečně byl propuštěn v roce 1958, postupně mu bylo povoleno vrátit se nejprve k zubařské praxi a později i k práci obvodního lékaře. Bližší pojednání o MUDr. Fruhwirtovi bude součástí našeho dlouhodobého seriálu o čestných občanech.
4. PROSINCE

PŘED 140 LETY
V pondělí 4. prosince 1876 se v domku č. 180 na dnešní Cáhlovské ulici v Tišnově narodil spisovatel a žurnalista Josef František Karas, v roce 1961 in memoriam oceněný titulem čestný občan města. Nedokončil studia na brněnském gymnáziu a již jako 15-letý odešel do Prahy, kde pobýval v uměleckém prostředí. V roce 1896 se vrátil do Tišnova, zde se ale jeho moderní osvětová a kritická činnost členům vedení zdejší radnice znelíbila a byl písemně z města vyhoštěn. Po krátkém pobytu v Nedvědici pak žil především v Hutisku u Rožnova a v této oblasti ho dodnes považují za svého, je dokonce pochován na „valašském Slavíně“ v Rožnově pod Radhoštěm. Jako novinář redigoval regionální časopisy Palacký ve Valašském Meziříčí či Obzor v Přerově, především však vytvořil velmi rozsáhlé literární dílo jak prozaické a dramatické, tak i básnické, nejčastěji s historickým a sociálním obsahem (v dobrém slova smyslu se mu říkávalo „moravský Jirásek“). Zemřel v Dluhonicích 19. 2. 1931. I o něm budeme časem psát ve výše zmíněném seriálu.
6. PROSINCE

PŘED 75 LETY
V sobotu 6. prosince 1941 zemřel Karel Mudroch starší, zakladatel továrny bezpečnostních zámků v Tišnově. Narodil se v roce 1872 ve Skutči, ve 12 letech přišel o oba rodiče a vychovával jej strýc v Dobrušce. Po vyučení pracoval v Praze a ve Vídni. V roce 1898 vyhrál 1. cenu v soutěži vypsané c. k. rakousko-uherskou poštou a získaná prémie mu umožnila založit firmu. Ta sice vznikla 1. 10. 1900 ve Vídni, ale v roce 1904 Karel Mudroch přesídlil do Tišnova a specializoval se nejprve na výrobu dozických závorových zámků. Po roce 1932 je vystřídaly zámky s cylindrickou vložkou pod chráněnou značkou GUARD podle vlastního patentu, na němž se podílel společně se svým synem téhož jména (nar. 14. 8. 1908), který po něm po jeho smrti podnik převzal. Firma byla v rámci Československa prvním a dlouho také jediným výrobcem zámků tohoto typu.

PŘED 30 LETY
V sobotu 6. prosince 1986 zemřel v Praze akademický malíř Ladislav Kotas. Narodil se 12. 9. 1910 ve Skaličce, v roce 1943 dokončil studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a zapojil se pak v rodné obci do partyzánského odboje. Symbolicky se také po válce stal spoluautorem skaličského Památníku Třetí čs. úderné roty. Za opakovanou pomoc při ilegálním přechodu různých osob přes západní hranice byl v létech 1949 a 1951 dvakrát souzen, podruhé byla jeho činnost oceněna jako trestný čin velezrady 14 lety vězení, z nichž si odseděl šest a půl roku. Doba strávená „za mřížemi“ tematicky poznamenala i jeho uměleckou tvorbu. V závěru života pobýval v Praze, ale do rodného kraje se pravidelně vracel.
9. PROSINCE

PŘED 20 LETY
V pondělí 9. prosince 1996 zazněly v konventním kostele kláštera Porta coeli opět po 50 letech řeholní sliby. Složila je sestra M. Vojtěcha Prokšová do rukou oseckého opata Bernarda Thebese a převorky konventu sestry Anežky. Aktu se zúčastnili též vyšebrodský opat Alberik Siwek, bývalý světelský opat Bertrand Baumann, duchovní, řeholní sestry a četní věřící.
25. PROSINCE

PŘED 130 LETY
V sobotu 25. prosince 1886 se narodil František Vrchlabský, dlouholetý učitel a později ředitel škol v Předklášteří, Deblíně, Lomničce a také v Tišnově, kde byl v roce 1945 jmenován ředitelem dívčí obecné školy. V době 1. světové války byl na frontě zajat a poté vstoupil do československých legií, v jejíchž řadách se zúčastnil 2. 7. 1917 slavné bitvy u Zborova, za což byl později oceněn několika vyznamenáními. Zemřel 26. 2. 1983 jako tehdejší nejstarší občan města, neboť Lomnička, kde v důchodovém věku pobýval, byla v té době součástí Tišnova.
29. PROSINCE

PŘED 70 LETY
V neděli 29. prosince 1946 se v Tišnově narodil František Fárník, jeden z letošních držitelů Ceny města Tišnova. Po maturitě na zdejším gymnáziu vystudoval v Brně fyziku, v roce 1974 obhájil titul RNDr. a o čtyři roky později titul CSc. v oboru astrofyziky. Od roku 1970 trvale působil v Astronomickém ústavu Československé akademie věd v Ondřejově. Podílel se zde zejména na experimentech prohlubujících naše znalosti o emisi slunečního záření, posledních osm let byl v ústavu vedoucím Slunečního oddělení. V roce 2004 obdržel Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum. Vědecká práce jej přivedla na mnohá zahraniční pracoviště v Rusku, Nizozemsku, Spojených státech i Japonsku. Podle databáze NASA ADS publikoval celkem 150 vědeckých prací jako autor nebo spoluator. V současné době žije opět v rodném domě v Tišnově na Jungmannově ulici.
30. PROSINCE

PŘED 30 LETY
V úterý 30. prosince 1986 zemřela Věra Novotná-Hejmalová. Dcera šerkovického hajného Hejmaly se 26. února 1945 stala jako 19-letá účastnicí tragické události v tamní hájence, kde došlo k přestřelce mezi členy německého 28. ZbV Kommanda a účastníky plánované schůzky štábu ruské partyzánské skupiny Jermak s příslušníky Třetí čs. úderné roty. Přeživší aktéři byli zatčeni a zatímco Věra Hejmalová se po měsíci stráveném v brněnském vězení vrátila domů, oba její rodiče byli 10. 4. 1945 popraveni v koncentračním táboře v Mauthausenu.
Václav Seyfert, redaktor TN
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: