Oddlužení (osobní bankrot)

Oddlužení (osobní bankrot)

Z médií i našich zkušeností v poradně se dozvídáme, že lidé v touze řešit své dluhové potíže často využívají služeb různých společností nebo poradců, kteří nabízí oddlužení. Tyto společnosti mnohdy neposkytují úplné informace o podmínkách oddlužení, vybírají vysoké poplatky za sepsání návrhu
a úspěšnost podaných návrhů je nízká. V tomto článku se proto zaměříme nejdříve na podmínky povolení oddlužení.
Oddlužení je velmi efektivní způsob řešení dluhových problémů, ale nemůže jej využít každý. Dlužník musí splnit několik podmínek nutných k tomu, aby soud povolil oddlužení. Musí zejména:
1. podat návrh na povolení oddlužení se všemi jeho náležitostmi ke krajskému soudu podle místa trvalého pobytu
2. nacházet se v úpadku (tj. dlužník musí mít víc než dva věřitele, dluhy mít více než 30 dní po době splatnosti a nebýt schopen je platit) nebo v hrozícím úpadku
3. být schopen splatit alespoň 30 % svých nezajištěných pohledávek, a to buď zpeněžením majetku dlužníka, anebo úhradou z příjmu dlužníka. V kalkulátoru splátek na internetu (např. na stránkách http://www.insolvencni-zakon.cz/kalkukator-splatek.html) si můžete spočítat, kolik peněz jste schopni v průběhu pěti let ze svého příjmu splatit
4. nemůže mít dluhy z podnikání (tato podmínka nutně neplatí)
5. musí se jednat o poctivý záměr dlužníka (nepoctivý je např. snaha úmyslně poškodit věřitele, zatajit nějaký majetek atp. Soud automaticky považuje za nepoctivý záměr, pokud dlužník byl v posledních pěti letech odsouzen za majetkovou nebo hospodářskou trestní činnost)
Nejste si jistí, zda podmínky oddlužení splňujete a jestli je to pro Vás vhodný způsob řešení problémů? V případě, že řešíte dluhové potíže, neváhejte se na nás obrátit. Společně zanalyzujeme Vaše možnosti a pomůžeme Vám najít vhodnou cestu. V naší poradně poskytujeme rovněž právní poradenství a rádi Vám pomůžeme při sepisování návrhu na povolení oddlužení, pokud splňujete zákonné podmínky.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 731 453 275, e-mailem: poradna@tisnov.charita.cz, dopisem či osobně na adrese: Poradna Porta Tišnov, Ráboňova 116, Tišnov 666 01. Naše otevírací doba je každé pondělí od 7.30 do 17.00, úterý od 9.00 do 11.30 a ve středu od 7.30 do 16.00. Poradenství je poskytováno bezplatně.

Jana Růžičková, právnička
Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: