Zpráva o průběhu realizace projektu Tišnov – Ostrovec – revitalizace fotbalového areálu

Zpráva o průběhu realizace projektu Tišnov – Ostrovec – revitalizace fotbalového areálu

Rádi bychom tímto seznámili příznivce místního fotbalového klubu i širokou veřejnost s průběhem prací na projektu výstavby nového fotbalového hřiště.

Město Tišnov podpořilo projekt účelného využití bývalého areálu Českých drah na Ostrovci již v září 2014 odkoupením nemovitostí ve vlastnictví Českých drah, a. s. V květnu 2015 proběhla ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem z Výcvikového zařízení Tišnov demolice dotčených nemovitostí.
Dne 13. ledna 2016 Zastupitelstvo města Tišnov schválilo spolku Amatérský fotbalový klub Tišnov, z. s., usnesením z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2016 finanční spoluúčast města na projektu „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“. Následně byla Radou města schválena smlouva o dílo „Recyklace stavebních sutí v lokalitě Ostrovec, v Tišnově“. Suť byla postupně likvidována a během září bude z areálu kompletně odstraněna. Pozemek tak bude připraven na realizaci investice.

Na konci ledna byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Předmětem žádosti bylo spolufinancování první etapy projektu, jejímž cílem je vybudování nového travnatého hřiště a přípojky a přeložky inženýrských sítí. Předpokládané náklady první etapy projektu byly podle architektonické studie odhadnuty na 17 419 tis. Kč. Začátkem června byly veškeré podané žádosti vyhodnoceny. Projekt byl doporučen k realizaci s příslibem spolufinancování ze strany MŠMT do výše 9 406 tis. Kč.
Celý rok pokračovaly projektové práce, jejichž hlavním zpracovatelem je společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s. r. o. Nyní je zpracována kompletní projektová dokumentace na 1. etapu; dokumentaci pro 2. etapu (nová tribuna a šatny, rekonstrukce stávajícího hřiště na povrch s umělou trávou) architekti dokončí v listopadu.
Vypracování projektové dokumentace s názvem akce: „Tišnov – Ostrovec – revitalizace fotbalového areálu: vypracování projektové dokumentace“ bylo podpořeno Jihomoravským krajem dotací ve výši 800 000 Kč.
6. září byl vydán nový územní plán Tišnov a v těchto dnech se doplňují poslední nezbytná vyjádření pro územní řízení.
Do 26. září běží lhůta pro podání nabídek kvalifikovaných dodavatelů v rámci výběrového řízení na realizaci akce. V průběhu posledního kvartálu letošního roku by tak měly proběhnout stavební práce v rámci první etapy revitalizace areálu.

Radim Buček, člen výkonného výboru AFK Tišnov
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: