Jamenská studánka

Jamenská studánka

Není to tak dávno, kdy studánky byly neodmyslitelnou součástí každodenního života. Stejně tomu bylo i s jamenskou studánkou. V horkých letních dnech sloužila místním pro doplnění energie při pracích na polích a pro poutníky a tuláky byla místem, kde se mohli osvěžit a na chvíli si odpočinout. S postupem času její význam pro obyvatele ovšem klesal, až na ni téměř všichni zapomněli.
V půlce září loňského roku se však místní osadní výbor rozhodl, že nenechá jamenskou studánku dále pustnout, a s pomocí tamějších obyvatel se dal do revitalizace jak studánky, tak i jejího okolí. Nejprve bylo nutné uklidit okolí od odpadků, vyčistit korýtko potůčku a vyřezat náletové dřeviny. Následně byl pramen sveden do nerezové trubky a studánka byla zastřešena. Kolem potůčku byla vybudována kamenná cestička a ke studánce byla místním řezbářem panem Kněžínkem vyřezána opatrovnice, kterou místní pojmenovali jako „vílu Jamněnku“, podle které nese název i studánka. Nejdůležitější ovšem je, že na základě rozborů vody může studánka dále sloužit pro osvěžení kolemjdoucích i místních.
Pokud byste chtěli navštívit naši vílu Jamněnku, dovede Vás k ní odbočka ze zelené turistické značky na Rašov nebo dřevěné směrovky.

Kateřina Motyčková
Foto: Kateřina MotyčkováDalší článek:
Předchozí článek: