Aktuálně z Inspira

Aktuálně z Inspira

Nový školní rok na Inspiru
Než se 1. října otevře brána všem zájemcům o naše kroužky, proběhne v Inspiru několikatýdenní chystání nového školního roku, úklid po tříměsíční rekonstrukci budovy na hasičce, úklid po táborech a prázdninovém provozu.
Jak bylo na táboře?
Čtyři sta pět. Tolik účastníků se nasčítalo během našich letních pobytových i příměstských táborů, které jsme začali již v červnu sjížděním Vltavy. Na Vysočině na Moravci si rodiče s dětmi spolu užili příběhy Křemílka a Vochomůrky a na stejném místě je vystřídal cyklistický tábor, který letos trhl rekord v počtu ujetých kilometrů. Záhadu UFO řešili agenti na stanovém táboře ve Vranicích a ve Sloupu mladí přírodovědci nakoukli pod pokličku přírodních věd, měli na to totiž ideální prostředí Moravského krasu. Přes celé prázdniny probíhaly oblíbené příměstské tábory různého zaměření. Lukostřelecký, florbalový, zumba tábor či vědecký nebo pravěký. Například z takovýchto lákadel si mohly děti vybírat. Jedenáct příměšťáků vyráželo ze své základny na Inspiru na výlety za poznáváním přírody, sportovními zážitky či kulturním bohatstvím. Všem táborům letos přálo počasí, které bylo ideální k výletům, hrám a koupání. A o tom, že se všem na táboře líbilo, svědčí mnoho děkovných vzkazů nejen od účastníků, ale i od rodičů. Za tím vším stojí práce a nadšení kolektivu vedoucích, kteří se pečlivě věnují plánování a realizaci tábora. Za to jim patří obrovský dík. Letošní tábory se opět vydařily.

Kdy a jak se přihlásit do kroužků
Již nyní si můžete prohlédnout naši nabídku kroužků doplněnou o několik novinek. Čas na rozmyšlení máte až do 3. září, kdy začne přihlašování. Od 3. do 9. září je potřeba se přihlásit elektronicky přes www.svcinspiro.cz (bude spuštěno již v sobotu 3. září v 10.00) nebo od pondělí 5. září osobně v kanceláři Inspira, a to v době od 8.00 do 18.00. K řádnému přihlášení je potřeba znát osobní údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, škola, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav a kontaktní údaje na zákonné zástupce). U přihlašování, prosím, dodržujte nastavené věkové omezení dítěte. Z důvodu velkého zájmu o některé kroužky doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Po naplnění kapacity kroužku budeme uchazeče evidovat pouze jako náhradníka. Čas u některých kroužků se ještě může lehce pozměnit, ale o tom budeme včas informovat.
Abyste věděli, jak to u nás vypadá a do jakých místností budou vaše děti chodit, jste srdečně zváni na den otevřených dveří Inspira, a to 24. září od 10.00 do 15.00.
Nový kabát Inspira
V měsíci červnu započala na budově Inspira další fáze rekonstrukce, Inspiro dostává nový vzhled v podobě moderních oken, dveří a fasády. V rámci dalších prací proběhla i oprava věžičky či zateplení půd a části budovy. Za rekonstrukci, která ještě více zpříjemní prostory Inspira, děkujeme městu Tišnov. Dále neustále zlepšujeme a dovybavujeme novou klubovnu, která v loňském roce sloužila jako místnost pro hlídání dětí po kroužcích. V tomto roce ji již budeme plnohodnotně využívat nejen pro kroužky a kurzy, ale především k výukovým programům. Kvůli stavebním úpravám na budově, prosím, počítejte s dočasným omezením komfortu.

Ivana Kroutilová
Foto: Ivana Kroutilová

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: