Září v Centru sociálních služeb

Září v Centru sociálních služeb

Poslechové pořady Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, který připravuje a komentuje pan Ing. Václav Seyfert.
Poslechové pořady se na podzim konají ve středu 12. října, 9. listopadu a 14. prosince od 15.00 hodin v knihovně DPS Králova.

Zájezd na zámek Valtice – jižní Morava
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá zájezd na zámek Valtice ve čtvrtek 15. září v 9.30 hodin. Úhrada výletu je 320 Kč. Zahrnuje cestu autobusem, vstupné na zámek a degustaci ve vinném sklepě s odborným výkladem.
A na co se můžete ve Valticích těšit? Nejprve na krásný zámek, kde se seznámíme s životem té nejvyšší šlechty. Průvodce nás provede více než dvaceti reprezentativními místnostmi někdejší rezidence lichtenštejnských knížat, jednoho ze tří nejbohatších rodů v rakousko-uherské monarchii. Z uměleckého hlediska je nejcennější zámecká kaple s bohatou malířskou štukovou výzdobou a mramorový taneční sál. Za pozornost také stojí zrcadlový sál, obrazárna a salónek prince Karla. Výjimečnost Valticím dodává zámecký park v anglickém stylu. Tento zámek je druhou perlou Lednicko-valtického areálu. Status UNESCO památky přiláká každoročně tisíce návštěvníků.
Po prohlídce zámku bude následovat návštěva v Zámeckém vinném sklepě s následnou degustací, odborným výkladem a občerstvením. Na oběd se pouze přesuneme do levého křídla zámku, do Hotelu Hubertus. Odjíždíme autobusem od Podhorácké restaurace v 9.30 hodin, další zastávky jsou u pošty, Penny a na sídlišti Pod Klucaninou.
Hlaste se u Markéty Prokopové (tel. 730 193 325) a Marty Špirkové (773 590 274), případně osobně v Centru sociálních služeb nejpozději do 9. září.

Termíny plavání ve Wellness Kuřim 2. pololetí 2016

Říjen

19. 10. 2016

Listopad

2. 11. 2016

16. 11. 2016

Prosinec

7. 12. 2016

Odjezd od Podhorácké restaurace vždy v 11.45 hod.

Doprava a vstup: 100 Kč
V případě nízkého počtu účastníků se v daném termínu nepojede.
Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Markéta Prokopová (730 193 325)
Marta Špirková (773 590 274)
osobně v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742

Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteční 6. října od 14.00 hodin v jídelně DPS Králova. Těšte se na bohaté odpoledne plné zážitků a překvapení. V jedinečném programu Senioři seniorům vystoupí zpěváci, hudebníci, vypravěči, modelky a tanečníci v důchodovém věku. Od 16.30 začne seniorská diskotéka. Občerstvení zajištěno.

Den otevřených dveří v CSS Tišnov

V úterý 4. října od 9 do 16 hodin proběhne v rámci Týdne sociálních služeb den otevřených dveří v CSS spojený s podzimní výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory v DPS, jako je jídelna, tělocvična nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou službou a podmínkách bydlení v nich, ale dovědí se rovněž více o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Foto: Markéta Prokopová

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: