Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

V úterý 31. května se uskutečnila premiérová Zahradní slavnost Inspira. Během ní mohli účastníci zhlédnout ukázku z činností dětí v uplynulém školním roce. V hlavním programu vystoupily na pódiu děti z tanečních, hudebních i sportovně laděných kroužků. Jednotlivá představení měla velmi dobrou úroveň. V prostoru zahrady byla rovněž nainstalována výstava výrobků z tvořivých zájmových útvarů. Kdo přišel, mohl si vyzkoušet žonglování, chůzi či běh ve skákacích botách nebo si vyrobit netypickou skládanou brož v textilním stánku Zuzany Kalné. Cílem akce bylo seznámit veřejnost s činností Inspira, ukázat, co se děti během roku naučily, a představit nové zajímavé činnosti, jimž by se v příštím roce mohly věnovat. Zahradní slavnost se povedla zásluhou pečlivé přípravy lektorů a velmi kvalitních výkonů dětí. Jim všem patří velký dík, poděkování náleží také všem organizátorům a pomocníkům za zdařilý průběh celé akce.

Ondřej Smutný, SVČ Inspiro
Foto: Václav Havlíček

Další článek:
Předchozí článek: