Projekt První pomoc

Projekt První pomoc

Dne 3. května se na ZŠ náměstí 28. října uskutečnil projekt nazvaný První pomoc. Tato akce si na naší škole získala své stálé místo. V letošním školním roce se konala již potřetí. Zúčastnili se jí nejen naši žáci devátých ročníků, ale i studenti kvarty z Gymnázia Tišnov a žáci deváté třídy ze ZŠ Žďárec.
Účelem bylo ověření teoretických znalostí a především praktických dovedností, které žáci získali v hodinách předmětu výchova ke zdraví. Na čtyřech stanovištích si postupně mohli vyzkoušet různé dovednosti. Studenti Lékařské fakulty MU s žáky prakticky nacvičili, jak postupovat v případě, že najdou na ulici ležícího člověka, jak zjistí, zda dýchá, popřípadě jak provést resuscitaci. Všichni si také vyzkoušeli masáž srdce. Na druhém stanovišti studenti Střední školy Tišnov oboru ošetřovatelství pro žáky přichystali sedm modelových situací přibližujících různé typy zranění a úrazů, se kterými se mohou běžně setkat (zraněný cyklista, uštknutí hada či epileptický záchvat). Úkolem žáků bylo správně poskytnout první pomoc. Praktický nácvik na jednotlivých stanovištích doplňovala přednáška profesionálního záchranáře, pana Zdeňka Doubka, který žáky velmi poutavým výkladem informoval o systému záchranné služby.
Za školou byla též přistavena dvě auta Hasičského záchranného systému Tišnov. Žáci si mohli prohlédnout jejich vybavení, vyzkoušet hasičskou výstroj, jako helmy a ochranné oblečení, a podívat se do termokamery. I zde na praktickou ukázku navazoval odborný výklad hasičů o způsobu jejich práce jako složky integrovaného záchranného systému ČR.
Všechna stanoviště byla připravená tak, aby žáky zaujala a zábavnou a poutavou formou jim předala důležité informace. Úspěch celé akce by se samozřejmě neobešel bez výborného organizačního zajištění, o které se, stejně jako každý rok, postarala paní učitelka Petra Seberová.
Barbora Kulhánková
Autor fotografie: Michala Fišnarová

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: