Pozvánka do Doubravníku

Pozvánka do Doubravníku

V sobotu 18. června pořádá zastupitelstvo městyse Doubravník a doubravnický odbor Klubu českých turistů již 9. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem.
Pro pěší turisty bude připraveno pět tras o délce 9, 15, 24, 38 a 50 km. Nejkratší povede z Doubravníku do Borače a zpět přes Pláňavu do Doubravníku. Patnáctka jde přes Borač, Husle a Maňovou, čtyřiadvacítka přes Štěpánovice, Kaly a Maňovou, osmatřicítka přes Sejřek, Šafránkův mlýn, Dolní Loučky, Předklášteří a Borač. Ti, kdo se vydají na nejdelší trasu, půjdou na Sejřek přes Nedvědici a obejdou ještě tišnovskou Květnici.
Pro cyklisty budou připraveny dvě trasy – 27 a 57 km. Kratší je vedena přes Klokočí, Sejřek, Nedvědici a Čepí, delší přes Sejřek, Dolní Rožínku, Rozsochy, Lísek, Bystřici n. Pernštejnem, Lískovec, Ujčov a Skorotice.
Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6.00 do 8.30 hod., na další pěší trasy a cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8.00 do 10.15 hod., na nejkratší trasu je možno vyjít až do 14.15 hod. Start i cíl pro pěší turisty i cyklisty jsou v budově bývalé radnice na doubravnickém náměstí.
Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých turistů 10 Kč.
V cíli každý, kdo dojede nebo dojde do 18 hod. a úspěšně absolvuje celou zvolenou trasu (na trasách budou kontroly), obdrží diplom, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů. A nebude chybět tradiční kalendářík s pozvánkou na příští ročník. Pochod byl i pro letošní rok zařazen do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internationaler Volkssportverband (IVV) a do Dvoustovky významných akcí Klubu českých turistů.
Josef Ondroušek
Foto ilustrační

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: