Nástavbu učeben na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ano, či ne?

Nástavbu učeben na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, ano, či ne?

Na základě četných dotazů, s nimiž se v poslední době setkáváme a které pramení z různých kolujících dezinformací, nám dovolte seznámit vás se stanoviskem vedení města v této věci.
Tišnovské základní školy se aktuálně potýkají s problémem nedostatečné kapacity. Vedení města proto v loňském roce nechalo zpracovat investiční záměr a rozhodlo o podání žádosti o dotace na nástavbu učeben s názvem „Zkapacitnění ZŠ Tišnov, náměstí 28. října 1708“. V průběhu dubna 2016 sdělilo Ministerstvo financí ČR, že na základě podané žádosti městu přidělilo dotaci na tuto akci ve výši 12,5 milionu korun. Celkový rozpočet akce je odhadován na 18,8 milionu korun, město by se proto na ní podílelo částkou asi 6,3 milionu korun.
Odpověď na otázku z názvu příspěvku tedy zní rozhodně ano.
Co tato investice přinese?
Realizace tohoto projektu přinese vyřešení problému nedostatečné kapacity tišnovských základních škol. Ta je totiž v současné době hraniční vzhledem k počtu zájemců o přijetí a v následujících letech tento zájem s největší pravděpodobností ještě poroste.
Jaký přínos má tato investice pro tišnovské rodiče a jejich děti?
Nutno podotknout, že tento problém se netýká tišnovských dětí, které tvoří cca 60 % kapacity tišnovských základních škol. Tišnovské děti se na ZŠ dostanou bez problémů, i bez této nástavby. Problém se tedy dotýká dětí s trvalým bydlištěm mimo město Tišnov.
Proč tedy nástavbu realizovat?
Tato investice rozšiřuje kapacitu školy tak, aby byla pokryta poptávka mimotišnovských dětí. Investice může zvýšit komfort školy, zejména co se týče navýšení počtu kmenových tříd a využívání odborných učeben. Škola má již řadu let výjimku z maximálního počtu žáků v jednotlivých třídách. Tento stav je z pohledu zřizovatele dlouhodobě nežádoucí.
Co si přeje vedení města?
Těší nás, že tišnovské základní školy jsou atraktivní a o studium na nich je takový zájem. Je to dobrá vizitka vedení škol a všech učitelů, jejichž práce si opravdu velmi vážíme. Prioritou pro nás je zejména zkvalitnění výuky, osamostatnění odborných učeben a školních družin a pokud možno snížení počtu žáků v jednotlivých třídách a tím i přetěžování pedagogů. Již nyní je totiž řada odborných učeben využívána jako kmenové třídy, to stejné platí pro školní družinu, jež z kapacitních důvodů využívá běžné učebny. Přejeme si tedy, aby tišnovské školy touto investicí získaly zpět potřebný komfort a aby jej jejich ředitelé dokázali do budoucna udržet.
Jiří Dospíšil, starosta města
Martin Sebera, člen Rady města
Foto ilustrační

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: