Květnice ve „škole pod Květnicí“

Květnice ve „škole pod Květnicí“

Jedinečná stálá výstava věnovaná přírodní památce Květnice byla na Základní škole nám. 28. října původně instalována v letech 1995–1996, slavnostně pak otevřena v dubnu 1996. Hlavní vůdčí osobností při budování této ojedinělé expozice byla tehdejší učitelka biologie a zeměpisu paní Mgr. Marie Hosnédlová. S týmem spoluautorů a odborných konzultantů, kterými tehdy byli doc. Ing. Jan Lacina, Csc., Mgr. Bohumil Kabeš, prof. RNDr. František Kubíček, PhDr. Josef Zacpal a pan učitel Leoš Malec se jí podařilo vytvořit rozsáhlé dílo, které obsahovalo ucelený soubor informací nejen o květnické fauně a flóře, ale bylo také doplněno sbírkou neživých přírodnin, na jejímž sestavení se tehdy podíleli RNDr. Drahoš Šikola, Jan Běluša a Ing. Andrej Sučko. Uskutečnění tohoto velkolepého záměru nebylo samozřejmě snadnou záležitostí. Našlo se však mnoho nadšených Tišnováků, kteří nezištně pomáhali a společně vytvořili dílo, které přibližovalo okolní přírodu Tišnovska stovkám žáků školy a návštěvníkům z blízkých i vzdálenějších obcí.
Obsáhlé zpracování celé expozice bohužel poznamenal čas, a tak se vedení školy rozhodlo přistoupit k její rozsáhlé obnově. Celá výstava prošla zásadní rekonstrukcí a byla opět po dvaceti letech slavnostně otevřena 28. dubna 2016. Autorky obnovené výstavy (Mgr. Lenka Dufková, Mgr. Jana Křížová a Mgr. Barbora Kulhánková) společně s tvůrcem grafického zpracování panem Tomášem Zeinerem přetvořily toto unikátní dílo do podoby netradičního přírodovědného didaktického centra. Součástí stálé výstavy je i po jejím obnovení mineralogicko-geologická expozice, která zahrnuje vzorky nejdůležitějších minerálů, hornin a zkamenělin místního regionu. Jako odborní konzultanti spolupracovali RNDr. Drahoš Šikola, Mgr. Bohumil Kabeš a  Tomáš Hamřík. Malby s tématy přírody na stěnách přilehlé chodby vytvořili žáci školy pod vedením vyučující výtvarné výchovy Soni Kvíčalové. Horu Květnici zde můžete vidět z různých úhlů – faunu, flóru i neživou přírodu. Spojení všech složek živé a neživé přírody vytváří unikátní přírodní památku, bez které by si snad již žádný z Tišnováků  naše město nedovedl představit.
Vzhledem ke školnímu provozu není výstava veřejnosti běžně přístupná. Rádi však uvítáme zájemce nejen z řad veřejnosti, ale i školních a zájmových dětských kolektivů. V tom případě prosíme o předchozí domluvu na telefonu 549 415 629.
Radmila Zhořová, ředitelka školy
Autor fotografie: Ladislav Adamec

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: