Den Země v Deblíně a okolí

Den Země v Deblíně a okolí

V pátek 22. dubna se celá naše škola i školka zapojily do celosvětové environmentální akce Den Země. V rámci tohoto dne, jehož historie sahá až do roku 1970, jsme se rozhodli uklidit celou obec Deblín. A nejen to. Žáci z okolních vesnic, kteří naši školu navštěvují, šli uklízet do místa svého bydliště.
Tato akce byla odstartována hned první vyučovací hodinu. Žáci druhých až osmých tříd byli předem rozděleni do skupin podle toho, kde bydlí a kde budou v ten den uklízet. Protože jsme se jako škola zapojili i do akce Ukliďme Česko, obdrželi jsme také několik párů rukavic, které jsme mohli žákům i učitelům na úklid poskytnout. Po úvodním setkání jednotlivé skupinky vyrazily pěšky do vesnic Svatoslav, Úsuší, Braníškov, Maršov a Lažánky. Během cesty žáci plnili aktivity s environmentální tematikou. Po domluvě se starosty daných obcí žáci následně uklízeli vytyčený úsek. V Deblíně zůstalo nejvíce žáků, a proto byli rozděleni na čtyři menší skupinky, které zvládly vyčistit nejen celý Deblín, ale i Deblínskou naučnou stezku. Po dobře odvedené práci si žáci rozdělali ohniště a zakončili tento den opečením špekáčků.
A co dělali prvňáci a deváťáci? V rámci celoroční spolupráce těchto tříd si devátá třída připravila výukový program Recyklace. Na zahradě naší školy jsme vytvořili devět stanovišť s různými tématy a prvňáčci byli rozděleni do devíti skupinek po čtyřech žácích. Na jednotlivých stanovištích se dozvěděli důležité informace o recyklování a účastnili se nejrůznějších aktivit. Za splnění úkolů na stanovištích žáci získali žetony. Devět jich pak mohli proměnit ve sladkou odměnu. Během dne absolvovaly tento program i děti ze školek. Po skončení výukového programu jsme rozdělali oheň i na naší školní zahradě a společně si opekli špekáčky.
Celkově hodnotím tuto akci jako velmi zdařilou, žáci byli nadšení, učitelé spokojení a místní starostové nás ocenili. Doufám tedy, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech.
Monika Dušová, ZŠ a MŠ Deblín
Autor fotografie: Monika Dušová

Hlavním sponzorem webové verze pro Červen 2016:

Další článek:
Předchozí článek: