Mobilní sběr odpadu

Mobilní sběr odpadu

Václav Drhlík, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na velkoobjemový odpad.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů

30.3.2016 ul.Černohorská, ul.Janáčkova

31.3.2016 ul.Kvapilova, parkoviště u Pošty 3

5.4.2016 ul.Drbalova, U Humpolky

6.4.2016 parkoviště ul.Polní, ul. Erbenova

7.4.2016 ul. Mrštíkova, ul.Klášterská (u závor)

12.4.2016 ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul.Purkyňova (nemocnice)

13.4.2016 Pejškov (u zastávky), ul.Brněnská (začátek ulice Na Nové)

14.4.2016 Kukýrna, Jamné (30min u hostince, a potom na návsi)

19.4.2016 ul. Za mlýnem, Hajánky

20.4.2016 ul. Halasova , ul. Králova (na konci)

21.4.2016 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti bude umístěn kontejner v době od l5:30 hod. do l8:00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat odpad, který vzhledem k jeho rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj.. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům je možné donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.), a které město odebírá prioritně na sběrném dvoře. Respektujte zde prosím pokyny obsluhy, děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách, uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad (od 20.3.2016 do 11.12.2016 se nádoby vyváží každý sudý týden v pátek) nebo větší množství bioodpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

Další článek:
Předchozí článek: