Přehled investičních akcí města Tišnova v roce 2016

Přehled investičních akcí města Tišnova v roce 2016

Název:                 Rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice

Rozpočet:           2 mil.

Popis:                   Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice v Tišnově

 

Název:                 Stavební úpravy hygienických zařízení na ZŠ nám. 28. října – pavilon 5

Rozpočet:           3 mil.

Popis:                   Pokračování v postupné rekonstrukci sociálních zařízení

 

Název:                 Rekonstrukce komunikace v lokalitě Za Mlýnem

Rozpočet            19 mil.

Popis:                   Pokračování rekonstrukce kanalizace a komunikací v lokalitě Za Mlýnem vč.                                     chodníku a veřejného osvětlení z kruhového objezdu směrem na Deblín

 

Název:                 Most přes potok Závistka

Rozpočet:           4 mil.

Popis:                                   Demolice starého mostu, který je v havarijním stavu, a výstavba nového mostu přes potok Závistka v lokalitě Za Mlýnem

 

Název:                 Rekonstrukce ulice Dobrovského a bezejmenné

Rozpočet:           8 mil. od města, 8 mil. od Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Popis:                                   Rekonstrukce místní komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, kanalizace a vodovodu ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko

 

Název:                 Rekonstrukce ulice Smíškova

Rozpočet:           4 mil.

Popis:                   Rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků a parkovacích stání na ulici Smíškova

 

Název:                 Sanace sesuvu komunikace v ulici Pod Květni

Rozpočet:           1,8 mil.

Popis:                   Sanace sesuvu komunikace na ulici Pod Květnicí

 

Název:                 Demolice kotelny na ulici Osvobození

Rozpočet:           2 mil.

Popis:                   Úplná demolice kotelny vč. zapravení štítu přilehlého bytového domu

 

Název:                 Zateplení Střediska volného času Inspiro

Rozpočet:           1,65 mil.

Popis:                   Výměna oken a vchodových dveří, zateplení zadní části fasády a půdy, oprava fasády

 

Název:                 Revitalizace městského kamerového systému

Rozpočet:           0,5 mil.

Popis:                                   Digitalizace systému, výměna několika kamer, doplnění dalších kamer (nádraží, nové parkoviště, autobusový terminál)

 

Název:                 Rozšíření systému sběru bioodpadu v Tišnově

Rozpočet:           Předpoklad celkových nákladů 800 tis. Kč, podíl dotace 650 tis. Kč

Popis:                   Zavedení systému sběru biologicky rozložitelných složek odpadu v sídlištích města a                    nákup kompostérů do vilové zástavby města

 

Název:                 Rekonstrukce dětského brouzdaliště – I. etapa

Rozpočet:           2,6 mil. Kč

Popis:                                   Kompletní rekonstrukce dětského brouzdaliště na koupališti včetně samostatné úpravny vody a osazení vodního prvku

 

Název:                 Rekonstrukce bufetu na koupališti

Rozpočet:           1,3 mil. Kč

Popis:                                   Rekonstrukce bufetu po stránce stavební – zvětšení prostor, rekonstrukce elektroinstalace, rozvody vody a odpadů, vzduchotechnika.  Akce proběhne na podzim 2016

 

 

Další článek:
Předchozí článek: