OKÉNKO ZUŠ

OKÉNKO ZUŠ

ZUŠ Tišnov a soutěže

Poslední lednový týden, který je současně také posledním týdnem prvního pololetí školního roku, byl pro některé žáky vrcholem jejich půlroční přípravy na soutěž, kterou pravidelně vyhlašuje MŠMT. Pro školní rok 2015/2016 byly vyhlášeny soutěže ve hře na akordeon, EKN (elektronické klávesové nástroje), ve sborovém zpěvu, v komorní hře na dechové nástroje a v literárně-dramatickém oboru.

Do okresních kol byli nominováni tito žáci: Natálie Štarhová (hra na EKN, uč. Bohuslava Nedomová), Jakub Klusák (hra na akordeon, uč. Bohuslava Nedomová), Karel Friedl, Štěpán Konečný, Radka Mašková (všichni hra na akordeon, uč. Dana Morysová). V disciplíně komorní hra dechových souborů budou naši školu reprezentovat tři soubory: Trio 2+1 (Richard Cvrkal, Michal Jaroš, David Mader, uč. Aleš Cecava), Trio Trés (Josef Klement, Marek Jaroš, Tomáš Klusák, uč. Aleš Cecava) a Flétnový soubor (Iva Bartoňová, Alena Doležalová, Tereza Mašková, Klára Babičková, uč. Jaroslav Halouzka).

ZUŠ Tišnov je pravidelným pořadatelem okresního kola ve hře na akordeon (v této hudební disciplíně se soutěží jednou za tři roky), které proběhlo ve čtvrtek 27. ledna. Do budovy školy se sjelo devatenáct soutěžících z vyslaných škol okresu Brno-venkov (ZUŠ Pohořelice, ZUŠ Ořechov, ZUŠ Kuřim a ZUŠ Tišnov). Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a našim partnerům, kteří nám pomohli s organizací okresního kola soutěže. Díky nim jsme mohli pro žáky připravit dobré zázemí a pohodovou atmosféru, kterou je ZUŠ Tišnov v soutěžích proslavena.

Mimo soutěže vyhlašované MŠMT se naši žáci účastní dalších vybraných klání, ve kterých je ZUŠ Tišnov se svými žáky velmi dobře zapsána. Trofejemi dokazujícími úspěchy dětí v ostatních soutěžích naše nástěnky zásobuje taneční a hudební obor. O dílčích úspěších v soutěžích vás průběžně informujeme prostřednictvím našich webových stránek a Tišnovských novin.

Konec prvního pololetí na ZUŠ Tišnov

Osmá besídka žáků, kterou jsme zakončili první pololetí školního roku 2015/2016, se konala 28. ledna v sále ZUŠ. Všichni ze dvanácti vystupujících žáků podali velmi dobré výkony, a tak vybrat ty nejlepší do internetové galerie nebylo pro vyučující vůbec jednoduché. V netradičně obsáhlé videogalerii můžete zhlédnout žáky Nelu Jebáčkovou, Vincence Skoumala (violoncello), Víta Janíčka (housle), Jana Šimka (akordeon), Hedviku Ruszovou, Leonu Zapletalovou (klavír), Natálii Caudrovou a Hedviku Ruszovou (varhany). Součástí galerie je také Trio 2+1 ve složení Richard Cvrkal, Michal Jaroš, David Mader, kteří posluchačům přehráli svůj soutěžní repertoár.

Jaro v ZUŠ Tišnov

První jarní měsíc je pro ZUŠ Tišnov obdobím, kdy můžete koncerty našich žáků navštívit i v jiných prostorách než v koncertním sále ZUŠ Tišnov. 9. března vystoupí žáci hudebního oboru jako předskokani koncertu z cyklu KPH (koncert fagotistky Michaely Špačkové). Tentokrát se před hlavní umělkyní představí absolventka ZUŠ Tišnov Anna Lavičková se svou hrou na hoboj (nástroj ze stejné rodiny, jako je fagot), která od příštího školního roku bude tento nástroj studovat na brněnské konzervatoři. 11. března můžete od 19 hodin v Müllerově domě navštívit koncert souboru Undistortion (vedoucí učitel Marek Kubát), který se netradičním žánrem a repertoárem liší od školních souborů, jak je známe. Coby spoluúčinkující si přizvali podobně zajímavý soubor Flautino ze ZUŠ Blansko. 23. března jste zváni na každoroční Jarní koncert, který pořádáme již tradičně v obřadní síni tišnovské radnice od 18.30.

 

Tomáš Zouhar, ředitel
Fotografie: archiv ZUŠ

Další článek:
Předchozí článek: