Diskrétně a komplexně, tak pomáhá Bílý kruh bezpečí

Diskrétně a komplexně, tak pomáhá Bílý kruh bezpečí

Loučení po pětiletém studiu novinářské fakulty v Leningradě, nynějším Petrohradě, nebylo snadné. Nikdo z nás netušil, že setkání absolventů z Čech, Moravy, ale i Slovenska bude po čtyřiceti letech tak emotivní. Každý je osobnost, kterou vídávám na obrazovce či v tisku. Uvědomila jsem si, že bych ráda veřejnosti alespoň lehce představila některé ze svých spolužáků a snad by i čtenáře jejich činnost mohla oslovit. Například Mgr. Petra Vitoušová je prezidentkou Bílého kruhu bezpečí. A právě jí jsem položila otázky, které vás snad budou zajímat.

 

Můžeš více objasnit, co je Bílý kruh bezpečí?

Nestátní organizace. Vznikla před pětadvaceti lety z iniciativy osmi občanů nespokojených s tím, jak se u nás zachází s oběťmi kriminality a jak málo práv v trestním řízení oběti mají ve srovnání s pachateli. Dnes je Bílý kruh bezpečí největší celostátní organizací poskytující komplexní pomoc obětem včetně pozůstalých a svědků trestných činů. Ročně eviduje více než 13 000 kontaktů. Bílý kruh také provozuje bezplatnou nonstop Linku pomoci obětem (kriminality a domácího násilí) na čísle 116 006.

 

Kdo se na vás, pokud si neví rady, může obrátit?

Bílý kruh bezpečí poskytuje pomoc každému, kdo se cítí být obětí kriminality. Není rozhodující, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen policii. Služby Bílého kruhu vyhledávají převážně oběti násilné kriminality včetně domácího násilí. Díky spolupráci s Policií ČR je zprostředkována nabídka okamžité pomoci bezprostředně po činu pozůstalým a zraněným obětem, které jsou v nemocnici nebo v domácím léčení. Vstupní branou do systému pomoci je bezplatná linka 116 006 a také síť poraden. Vše je diskrétní. Nemusíte se představit. To oceňují zejména oběti sexuálních deliktů, domácího násilí a stalkingu (nebezpečného pronásledování). Pomoc je poskytována i v případech přeshraniční kriminality. Bílý kruh bezpečí spolupracuje s partnerskými organizacemi ve dvaadvaceti zemích.

 

U nás je dost týraných žen. Proč tento problém zamlčují?

Týrané jsou nejen ženy, ale i muži a senioři. Žena týrá ženu, dcera matku nebo matka dospělou dceru, dospělé děti oba rodiče, se kterými sdílejí domácnost. Převaha případů patří ke klasickému vzorci, kdy muž týrá ženu. Má potřebu mít nad ní moc. Sociologické výzkumy agentury STEM z let 2001 a 2006 potvrdily, že výskyt domácího násilí u populace starší osmnácti let se týká minimálně šestnácti procent osob. Vše začíná psychickým násilím, které má za cíl snížit sebevědomí ohrožené osoby a maximálně ji izolovat od kontaktů s ostatními.  Pro oběti je velmi těžké vyhledat pomoc. Brání jim v tom pocit studu za to, co se doma děje, pocit viny, neboť od tyrana slyší, že si za to mohou samy.

 

Pokud vám zavolají, co jim můžete poskytnout?

Pokud kdokoliv zavolá, a nemusí se jednat vždy jen o domácí násilí, ale o jakoukoliv kriminalitu, může diskrétně mluvit s odborníkem. Často je to poprvé, kdy se volající odváží říct, co se stalo nebo děje. Pokud je situace vážná, nabídneme co nejrychlejší osobní kontakt v nejbližší poradně Bílého kruhu nebo v jiné poradně. Oběti se setkávají vždy s dvojicí poradců – s právníkem a s psychologem. Kombinovaná pomoc je pro oběti kriminality velkým přínosem. Dostanou kvalifikované právní informace a také psychologickou podporu. V případech zvlášť zranitelných obětí, které jsou extrémně traumatizovány, poskytují individuální pomoc v první fázi případoví manažeři. K dispozici máme řadu doplňkových služeb – krátkodobou terapii, doprovody k soudu, ale i finanční pomoc.

 

Kam mohou zájemci z Tišnova a okolí v případě nouze zavolat?

Na linku 116 006. Nejbližší poradnou je pobočka Bílého kruhu bezpečí v Brně – Královo Pole, Slovinská ulice. Podrobnosti naleznete na webové stránce www.bkb.cz.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Uljana Bráchová

Další článek:
Předchozí článek: