Okénko ZUŠ

Okénko ZUŠ

Adventní čas je pro žáky a učitele ZUŠ Tišnov exponovaným obdobím, kdy je míjí jedno vystoupení za druhým. Adventní vystoupení připravují žáci nejen v hlavní budově, ale také na některých pobočkách (Drásov, Deblín a Doubravník).

Rodiče z Drásova mohli navštívit besídku 9. 12. 2015 v ZŠ TGM. Tu zahájil a ukončil zvuk pravého alpského salašnického zvonu. V podzimně vyzdobené třídě žáci vystoupili sami nebo se svými učiteli. Početné publikum mělo příležitost slyšet a vidět hru na elektronické varhany, akordeonové duo, flétnu s doprovodem klavíru i hru na klavír sólový a na čtyři ruce. Žáci a učitelé pobočky v Deblíně vystupují nejen pro místní publikum, ale také hostují v koncertním sále ZUŠ Tišnov. „Tišnovské turné“ bylo ve dvou termínech, a to 9. a 11. prosince. Oba termíny se rychle zaplnily, protože muzikantů je hodně a někteří dokonce hrají na dva nebo i tři nástroje. Je to tím, že paní učitelky Jana Havelková a Silvie Jebáčková vyučují žáky deblínské pobočky hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, kytaru, klavír a chrámové varhany. Zejména poslední jmenovaný nástroj bývá příčinou k vystupování v koncertním sále ZUŠ Tišnov, protože ten je vybaven digitálními varhanami a koncertním křídlem. V Deblíně pak vystoupili žáci 16. prosince v Obecním domě Vysočina na vánočním koncertě, který se konal již pošesté. Na koncertě se také podíleli žáci výtvarného oboru (vyučující Jana Zouharová), kteří pro koncert vytvořili nádhernou výzdobu.

Žáci a učitelé z Doubravníka připravili pro rodiče svůj vánoční koncert v budově místní základní školy dne 18. 12. 2015. Bohatá návštěva z řad rodičů a velmi dobré výkony všech účinkujících vytvořily pohodovou atmosféru, která k předvánoční náladě neodmyslitelně patří. Tišnovští muzikanti absolvovali v adventním čase nejvíce vystoupení. Sérii koncertů zahájil soubor Barocco Aggiornato (vedoucí učitelé Dagmar Fišerová, Marek Kubát, Jaroslav Halouzka) dne 13. 12. 2015 v kapli sv. Anny ve Všechovicích. Místní všechovické sdružení pořádá každým rokem adventní koncert, na kterém se hojně podílí žáci naší školy. 17. prosince pak v koncertním sále ZUŠ proběhla adventní besídka, na které vystoupili ti žáci, kteří se neúčastnili vánočního koncertu (15. 12. 2015).

Těsně před odchodem na prázdniny se žáci ZUŠ podíleli na Vánočních výchovných koncertech, které pořádá spolek Tigal působící při ZUŠ Tišnov. 21. prosince se od devíti hodin v tišnovské sokolovně průběžně vystřídali žáci ZŠ Smíškova, ZŠ nám. 28. října a studenti gymnázia. V hodinovém programu vystoupily pěvecké sbory výše jmenovaných škol a žáci ZUŠ. Tímto chci poděkovat všem účinkujícím za účast na koncertech a jejich vyučujícím za přípravu skvělého programu.

K navození příjemné předvánoční atmosféry také přispěli žáci literárně-dramatického oboru. Nazkoušenou autorskou inscenaci s názvem Vánoční příběh zahráli na adventních trzích v Tišnově, aby přímo po jejich vystoupení mohl být slavnostně rozsvícen vánoční strom. 15. prosince stejnou inscenaci odehráli na brněnské akci „Advent na Zelňáku“. Tomuto představení předcházela vánoční montáž z básní Jaroslava Seiferta, které podle vyučující Berit Hönigové bravurně zvládli Adéla Drábková a Monika Krejsová. Pro ty z vás, kteří by rádi zhlédli představení žáků dramatického oboru, jsme připravili dramatický večer 11. února 2016 od 18 hodin v sále Městského kulturního střediska. Na webových stránkách www.zustisnov.cz můžete k akcím školy najít fotogalerii nebo videogalerii.

Tomáš Zouhar, ředitel školy

Další článek:
Předchozí článek: