Úspěšné dokončení projektu „Děti pečují o přírodu“

Úspěšné dokončení projektu „Děti pečují o přírodu“

Na podzim tohoto školního roku se žáci 6. A v rámci přírodopisného vzdělávání zúčastnili třídílného projektu s názvem „Děti pečují o přírodu“. Přišlo s ním Centrum ekologické výchovy Rezekvítek ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Hády Brno. V rámci tohoto programu se žáci seznámili nejprve s teoretickou základní problematikou ochrany a managementu chráněných území. Po zhlédnutí reálné ukázky emocemi nabitého jednání obecního zastupitelstva na téma „Návrh na ochranu přírodně zajímavé lokality v katastru obce versus podnikatelské zájmy na tomto území“ si děti zahrály podobnou hru, kde každý hájil zájmy přidělené své roli zastupitele. Sledovat je bylo docela zajímavé a povzbudivé, poněvadž se nakonec všichni byli schopni dobrat velmi slušného přírodě přátelského kompromisu. Kéž by jim tyto pozitivní postoje k přírodě i jednání s lidmi vydržely i do dospělého věku! V dalších dvou částech projektu se děti na konkrétním chráněném území v Brně na Hádech seznámily s historií i současnou faunou a flórou tohoto území a vlastnoručně si vyzkoušely jednu z prací, která je potřeba k údržbě této oblasti. Vytrhávaly náletové invazní topoly, které pak daly zvířatům v Lamacentru. Závěrečná část byla zaměřena na praktickou botaniku, aneb co všechno z okolní přírody se dá sníst či upotřebit k léčebným účelům, a na ekologické souvislosti nádherného mokřadního biotopu s jezírky v Růženině lomu. Na základě nově nabytých vědomostí pak skupinky žáků vypracovaly vlastní návrhy na koncepční řešení rekultivace soustavy hádeckých lomů. A opět příjemné překvapení – mnohé z nich obsahovaly opravdu dobré a v praxi použitelné nápady! Tento projekt hodnotím jako velmi přínosný, neboť se v něm děti těmi nejúčinnějšími výukovými metodami, přímo na příkladech z praxe a v terénu, mohly seznámit pomocí vzdělávacích her a prací s tolik potřebnou problematikou, „jak efektivně chránit přírodu kolem nás“.

 

Alena Jankovská, učitelka

Hlavním sponzorem webové verze novin pro Leden 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: