Úřad práce informuje

Úřad práce informuje

Výměna průkazů osob se zdravotním postižením

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a  průkazů mimořádných výhod možnost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. lednu 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. prosince 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy OZP v  dubnu 2015.

Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský prů- kaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních musí držitel prů- kazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. lednu 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.

Stačí, aby pouze doložili fotografii a  podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. prosince 2013, musí před samotnou výměnou podat „žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Výměna průkazů pro obyvatele Tišnovska se vyřizuje na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Tišnově, pracoviště nám. Míru 24 (budova polikliniky), 1. poschodí vpravo, telefon 950 105 547, 950 105 548, 950 105 549 nebo 950 105 418.

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: