Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti na ZŠ Smíškova

Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti na ZŠ Smíškova

Často diskutovanou otázkou našeho školství je klesající úroveň čtenářské gramotnosti žáků. Troufám si však směle říct, že na naší škole je situace jiná. Za jeden z  velmi zdařilých počinů považujeme spolupráci s  Městskou knihovnou v Tišnově a založení více než desetileté tradice společného projektu Knihy mého srdce, kterého se aktivně každý podzim zúčastňují všichni žáci prvního stupně.

Příprava na projekt a jeho další využití je pak provází celým rokem, stejně jako další čtenářské aktivity ve výuce i mimo ni. V  rámci podpory vzdělávání MŠMT naše škola získala v  létě pro svůj projekt Podpora čtenářství v  ZŠ Smíškova téměř čtvrt milionu korun pro nákup knih, elektronických čteček a pořádání doprovodných akcí. Pro výuku a  žáky se otevřely širší možnosti, konkrétně v  realizaci čtenářských dílen. Výběr knih pro dílny nebyl náhodný ani samoúčelný. Zvolili jsme tituly pro děti přitažlivé a aktuální. Spolu s  nimi zavádíme aktivační metody a  formy výuky čtení, zaměřujeme se na kritické čtení a  psaní. Připravili jsme i  vlastní zajímavé literární besedy s  dalšími aktivitami.

Vedle již tradičního projektu Knihy mého srdce to bylo scénické čtení LiStOVáNí s  herci L. Janíkovou a  J. Zedníčkem a knihami O. Černé, A. Ježkové a  K. H. Borovského. Díky spolupráci s  městskou knihovnou se nám 6. listopadu podařilo do školy pozvat přední české spisovatele Martinu Drijverovou a Jiřího Šanderu. Paní Drijverová, autorka především zábavně-naučných knih a publikací s dětskými současnými hrdiny, dokázala přesvědčivě vtáhnout do průběhu svých besed žáky všech věkových kategorií. Pan Šandera, autor líbezných skřítkovských pohádek pro nejmladší, usedal s nadšením do hloučků dětí a nechal se zpovídat, jak se dělá pohádková knížka. Děti si to dopoledne prostě užívaly a my jim rádi pomůžeme hledat cestu i k dalším knihám a ke čtení. Doufejme, že tyto zážitky a další nenásilné vedení ke čtenářství jak ve škole, tak i  doma pro ně budou zdrojem zábavy, rozvoje tvůrčí fantazie a  samozřejmě vzdělávání. A  dobrá zpráva na konec. Jak řekla Anetka ze třetí třídy: „Tahle knížka je vážně lepší než počítač, tablet a mobil dohromady!“

Petra Kappelová, zástupkyně ředitele

Hlavním sponzorem webové verze pro Prosinec 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: