ZŠ a MŠ Deblín v novém školním roce

ZŠ a MŠ Deblín v novém školním roce

Po svém ročním působení ve škole v Deblíně jsem se o letošních prázdninách ujala jejího vedení. V loňském školním roce jsem zde učila první třídu a měla jsem možnost tuto školu dobře poznat. Potěšil mě velmi vstřícný přístup kolegů k dětem, rodičům i sobě navzájem v pedagogickém sboru. Učitelé odvádí skvělou práci, pracují s různorodostí žáků ve třídě a přizpůsobují se jejich potřebám. Výborná spolupráce s rodinou, a veřejností vůbec, byla znát na všech akcích školy, ať už rozsahu celoškolního jako vánoční dílničky, nebo menšího, v podobě besed pro rodiče a rodičáků ve třech – s rodičem i dítětem.

Díky takovému školnímu klimatu jsme během roku neřešili žádné velké kázeňské přestupky, průšvihy a další problémy. Zaujala mě i spolupráce se školkami, často jsem potkala ve škole třídu malých školkáčků na návštěvě nebo sledovala školní děti, které připravily pro školky nějaký poučný či sportovní program. Jsem tedy přesvědčená, že jsem převzala po bývalém vedení velmi kvalitní školu a školku, kterou chci i nadále rozvíjet. Kde jsou pedagogové kvůli dětem a pro děti i jejich rodiče. Další rozvoj školy je zajímá, mají chuť se vzdělávat a budu je v takovém přístupu nadále podporovat. Aby nám příjemná atmosféra ve škole přetrvávala, abychom podporovali různorodá nadání dětí, a to všech. Neboť každé dítě může být v něčem úspěšné. Aktivní přístup vnímám i ze strany rodičů, hlavně Klubu přátel školy, který se školou úzce spolupracuje, organizuje různé akce a finančně přispívá i na zkvalitnění vzdělávání.

Děkuji tedy pedagogům a ostatním správním zaměstnancům ve škole i ve školkách za jejich práci, rodičům za jejich zájem a těším se na naše společné pokračování. Závěrem bych chtěla ocenit spolupráci a velkou podporu zastupitelů městyse Deblín, kteří se o školu starají, a to nejen finančními prostředky na její provoz.

Aktuálně ze školy

• V letošním roce navštěvuje naši školu 235 žáků z 18 obcí, z toho čtvrtina dětí je z obcí mimospádových. Jen pro zajímavost, místních je 95. Otevřeli jsme opět dvě první třídy, kde je dohromady 38 žáků. Celkově přibylo ve škole 26 školáků. Ve všech třech školkách máme 76 dětí.

• Přes prázdniny se realizovaly investiční plány bývalého vedení. Proběhla rekonstrukce školky U Krtečka, vybavila se nová třída pro prvňáky, vznikl kabinet prvního stupně, vyměnily se podlahy v několika třídách a pořídily skříně do kabinetů. Družina se přestěhovala do prostor bývalé školky v přízemí a doplnili jsme skříňky do šaten.

• Koncem loňského školního roku naše ZŠ obdržela certifikát Férová škola, který uděluje organizace Liga lidských práv. Jsme tedy podle jejích kritérií školou, která nabízí spravedlivé podmínky a kvalitní vzdělávání pro všechny děti, bez ohledu na zdravotní či sociální handicap, a vnímá rozdíly mezi dětmi jako bohatství, jehož lze využít. Velice mě těší, že jsem byla pozvána s paní zástupkyní Ivanou Musilovou a bývalým panem ředitelem Břetislavem Svozilem na setkání zástupců inkluzivních škol do Prahy. Sešlo se tu vedení osmi škol z celé České republiky, které měly při měření inkluze nadprůměrné skóre. Výměna zkušeností mezi těmito školami je pro nás velice cenná, máme velkou motivaci do další práce.

• Díky dotaci MŠMT proběhnou do konce roku 2015 zahraniční jazykové kurzy některých pedagogů a 40 žáků druhého stupně si zdokonalí cizí jazyk v Anglii. Do všech ročníků školy přibude celkem 400 nových dětských knih, které budou učitelé využívat ve čtenářských dílnách.

• Redakce našeho školního časopisu Sedmopolis byla úspěšná v celorepublikové soutěži „Školní časopis roku 2015“ a postupuje do finálového kola. Výsledky budou vyhlášeny 30. listopadu.

• Těšíme se na vznik nového přehledného webu školy, na jeho tvorbě se budou podílet učitelé i žáci, především 8. třída v rámci svého ročního projektu.

Iveta Kosová, ředitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: