Oslava Mezinárodního dne seniorů v Tišnově

Oslava Mezinárodního dne seniorů v Tišnově

Každý rok se prvního října slaví Mezinárodní den seniorů, který je věnován našim rodičům a prarodičům. Je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Naše společnost uznává a respektuje stáří, a to nikoli jako nežádoucí a mnohdy obávaný fenomén, ale jako normální součást života a období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší lidé jsou platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze. Senioři si zaslouží naše poděkování za své celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. V Tišnově je hlavním organizátorem oslav Centrum sociálních služeb, které každoročně připravuje na tento den bohatý kulturní program v jídelně Domu s pečovatelskou službou Králova.

Mezi těmi, kdo přišli našim seniorům v letošním roce popřát k svátku všechno nejlepší, byly paní učitelky a děti z MŠ U Humpolky, pracoviště Květnická, Základní umělecká škola Tišnov a Nedvědice a umělci zblízka i daleka. Každý rozvlnil svůj hlas i mysl při tónech lidových i moderních písní. Samozřejmě nechyběly dobroty z kuchyně rodiny Vojancových. Ve volné chvíli byla možnost zhlédnout výstavu fotografií ze života a činnosti seniorů v Domě s pečovatelskou službou. Děkuji paní ředitelce Ing. Mgr. Janě Wildové, která se svým týmem pracovnic vše do detailu připravila, organizovala a vlastně i moderovala.

Lenka Knechtová, zastupitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: