We are on the YLE way…

We are on the YLE way…

První říjen se stal pro více jak sto žáků naší školy dnem slavnostním. Na setkání v Kině Svratka jim byla předána osvědčení, která dokládají složení certifikované zkoušky z anglického jazyka YLE Cambridge English, a tím bylo završeno jejich téměř roční úsilí. Zkoušky YLE Cambridge English určené pro děti základních škol jsou založené na zábavných aktivitách. Každé dítě, jež se ke zkoušce přihlásí, obdrží certifikát, jenž je motivací pro další studium v angličtině a rodičům ukazuje pokrok jejich potomka. V roce 2014 se naše škola stala partnerskou školou Cambridge P.A.R.K., autorizovaného centra pro pořádání jazykových zkoušek, a od loňského školního roku se začali zájemci z řad žáků připravovat na jejich složení.

Opravdu jsme byli velmi mile překvapeni obrovským zájmem. Zorganizovat a následně zajistit přípravu sto deseti žáků byl úkol nelehký. Velmi dobře se ho zhostily vyučující angličtiny, paní Gabriela Tillhonová a paní Libuše Urbanová. Celý školní rok děti velice důkladně připravovaly nejen v hodinách anglického jazyka, ale i v rámci kroužků. Žáci pátého až devátého ročníku byli rozděleni do třech úrovní. Ti nejmladší skládali zkoušku YLE Starters, starší YLE Movers. Nejstarší, kteří si stihli osvojit během školní docházky také nejvíce jazykových dovedností, si troufli na YLE Flyers. Velmi úspěšnými se stali také tři žáci loňského devátého ročníku, kteří dosáhli na certifikáty vyšší úrovně KET a jedna žákyně dokonce na certifikát úrovně PET.

Aby děti mohly předvést alespoň něco málo z toho, co se naučily, připravily si pro svoje rodiče a blízké jazykové pásmo sestavené z ukázek různých aktivit, které musely během zkoušek zvládnout. Proto se odpoledne prvního říjnového dne ozývala z Kina Svratka angličtina ve všech možných podobách. Angličtina jako RAP sloužící malým dětem k osvojení slovní zásoby, angličtina formou poslechu a v neposlední řadě angličtina mluveného slova. Tu s dětmi zdokonaluje rodilá mluvčí Chloe Weiser z New Yorku, která u nás v letošním školním roce působí.

O tom, že se vystoupení dětem povedlo, svědčil velký potlesk publika, ale i dobrý pocit všech účinkujících a učitelů, kteří se na jeho přípravě podíleli. Nejdůležitější však je, že děti získaly výbornou zkušenost a pocit uspokojení z poctivě odvedené práce. Jsme si vědomi toho, že znalost anglického jazyka je pro dnešní dobu nezbytná, a tak i když jsme škola se zaměřením na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů, nezůstáváme v oblasti výuky cizích jazyků pozadu.

Barbora Kulhánková

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: