Mateřská škola, Tišnov, Horova – „Na paloučku“ slaví 50 let

Mateřská škola, Tišnov, Horova – „Na paloučku“ slaví 50 let

V listopadu tohoto roku oslaví Mateřská škola Horova v Tišnově již padesáté výročí své působnosti. Padesát let v lidském životě představuje zásadní mezník, většinou spojený s bilancováním i velkými oslavami. Mluvíme-li o padesátiletém provozu nějakého podniku či organizace, nemělo by tomu být jinak. Dovolím si říci, že mateřská škola, která po desetiletí vychovává generace dětí, překoná přitom společenské otřesy i změny a zdárně působí i dnes, má dobrý důvod k oslavám i malému zamyšlení nad uplynulými lety. Pojďme se tedy společně ohlédnout.

Píše se rok 1965 a na sídlišti Pod Klucaninou se 30. listopadu slavnostně otevírá nové kolektivní zařízení Jesle – mateřská škola, první zařízení tohoto typu v okrese Brno-venkov. Nutno říci, že za svůj vznik vděčí Uranovým dolům Dolní Rožínka, které jsou také hlavním investorem výstavby. Od samotného vzniku po mnohé následující roky jsou to právě tatínkové z Uranových dolů a ochotné maminky, kteří neváhají věnovat svůj čas a mnohdy i peníze na pomoc s vybavením tříd, s terénními úpravami zahrady, jejím osázením i oplocením celého areálu. Tišnov se zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech významně rozrůstá a potřeba mateřských škol i jeslí se zvyšuje.

Poté stavební boom socialistické éry pomalu utichá a situace se stabilizuje až do roku 1990. Se společenským převratem dochází po roce 1989 k mnoha změnám. Nové uspořádání společnosti se odráží i v nahlížení na předškolní výchovu. Mateřské školy tak často musí obhajovat svou existenci a potýkat se s radikálním úbytkem dětí vlivem prodloužené mateřské dovolené. I Mateřská škola Horova se potýká s existenčními potížemi. Její provoz je nákladný, a tak je ve školním roce 1992/93 část areálu (bývalé jesle) nabídnuta k podnikání.

Mateřská škola nadále funguje jako dvojtřídní. V roce 2003 dochází ke sloučení Mateřské školy Horova s Mateřskou školou Sluníčko, z důvodu nízkého počtu dětí. Těch však přibývá a s nimi se ozývají i kritické hlasy ze stran rodičů, kteří volají po řešení nedostatku míst ve školkách, a proto se od září 2008 stává Mateřská škola Horova trojtřídním zařízením. Ani to však nestačí. Od 1. ledna 2010 se proto opět „osamostatňuje“ a dochází k rozsáhlé rekonstrukci podnikatelských prostor bývalých jeslí. Mateřská škola Horova získává nové prostory pro další dvě třídy se zázemím a stává se pětitřídní MŠ, s kapacitou sto dvaceti pěti dětí.

A jaká je současnost? Počátky osamostatnění Mateřské školy na Horově ulici jsou spjaty s výchovně-vzdělávacím programem „Začít spolu“, s jehož prvky od počátku kolektiv pedagogů MŠ začal pracovat, nejprve v jedné třídě, poté se rozšířil do zbývajících čtyř tříd. Tento program staví své principy na integrovaném učení hrou v tzv. centrech aktivit, což jsou pracovní koutky s různým zaměřením, na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s rodinou. Příhodná poloha v zeleni pod lesem Klucaninou dala vzniknout současnému názvu Mateřská škola „Na paloučku“.

V roce 2013/14 jsme na základě projektu získali dotaci z OPŽP (prioritní osa 7) na rekonstrukci zahrady v přírodním stylu. Projekt byl realizován na podzim 2014 a dětem nyní zahrada nabízí nové přírodní herní prvky. Naším dlouhodobým záměrem je využívat potenciál zahrady k výchovně-vzdělávací práci, vytvořením zahradních center aktivit, ve kterých jsou děti již zvyklé pracovat. Velký dík patří i rodičům našich dětí, kteří se značnou měrou podílejí na zkvalitňování prostředí mateřské školy. Mnohdy neváhají věnovat svůj čas, energii i prostředky při účasti na drobných školních projektech i brigádách, které společně plánujeme. Mateřská škola prošla v minulosti řadou proměn a některé úpravy, např. ty stavební, jako je zateplení nebo výměna oken, ji, jak doufáme, ještě čekají.

MŠ Horova „Na paloučku“ je jednou z nejstarších škol v Tišnově. V současné době má 17 zaměstnanců a 140 zapsaných dětí v pěti třídách po 28 dětech. Během její nepřetržité působnosti prošly jejími branami stovky dětí. Jako zralá „padesátnice“ úročí své letité zkušenosti s výchovou a vzděláváním předškolních dětí, svou nabytou moudrostí, laskavým i vstřícným přístupem k dětem i rodičům ve své každodenní pedagogické práci.

A co popřát závěrem? Do další „padesátky“ zejména mnoho rozesmátých dětských tváří, spokojených rodičů, zájem i vstřícný postoj místních úřadů a spolupracujících institucí, hodně pracovního elánu a dobrý kolektiv všech zaměstnanců, kteří jsou hnacím motorem celé mateřské školy.

Srdečně vás všechny zveme 28. 11. 2015 od 10.00 do 14.00 na den otevřených dveří, kde můžete zavzpomínat na léta strávená na „Horovce“ a prohlédnout si všechna zákoutí této padesátileté budovy.

Edita Brnková, ředitelka

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: