Radioamatéři

Radioamatéři

Matka měla dva dospělé syny. O prvním z nich prohlašovala, že je to docela normální kluk. O tom druhém říkala, že je radioamatér. Jako by snad radioamatéři nebyli také docela normální lidé. Od jiných sousedů se, pravda, mohou radioamatéři v mnohém odlišovat. Mají výjimečný koníček, zajímavé hobby, které jim umožňuje za určitých okolností, mimo jiné, navazovat kontakty s podobnými nadšenci nejen v rámci ČR, ale po celém světě. Stačí mít příslušné oprávnění, tedy koncesi, vhodnou výkonnou radiostanici, účinnou anténu, ovládat nějaký cizí jazyk (nejlépe angličtinu, esperanto apod.) nebo alespoň Morseovu abecedu s mezinárodními zkratkami, kódy a celý svět je na dosah ruky.

K tomu se radioamatéři v éteru ke své identifikaci prokazují přidělenými volacími znaky. Tak například volací značka OK2KEA znamená, že jde o kolektivní stanici v ČR z Tišnova. Běžná spojení se uskutečňují předáním informací o reportu – tj. čitelnosti, síle a kvalitě signálu. Dále o jménu operátora, o stanovišti vysílací stanice, zprávě o počasí, použité anténě, výkonu použitého zařízení apod. Pokud se jedná o soutěžní, tj. závodní spojení, mohou být informace omezeny jen na report, stanoviště a pořadové číslo spojení v uvedeném závodu.

Soutěže se většinou vyhodnocují jak z národního, tak mezinárodního hlediska. Hraje se nejen o počet navázaných spojení, ale především o součet překlenutých vzdáleností za jednotlivá spojení. Tak se může stát, že jedno dálkové spojení se stanicí na vzdálenost 1 000 km je co do bodového výsledku shodné s deseti spojeními se vzdáleností 100 km. Při této příležitosti je vhodné jen připomenout, že tišnovská kolektivní stanice OK2KEA se v posledních letech velice dobře umísťuje v mezinárodním hodnocení závodů na velmi krátkých vlnách. Tento náš článek by mohl sloužit i jako takový „náborový“ příspěvek pro nové zájemce o činnost v radioklubu OK2KEA. Informace na adrese josef-stryk@seznam.cz nebo v redakci TN.

Josef Stryk

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: