Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem

Rekonstrukce komunikací v lokalitě Za Mlýnem

Akce je realizována ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, který zde buduje novou splaškovou kanalizaci, a dále s obcí Předklášteří, která se bude finančně podílet na výstavbě chodníku podél silnice směrem na Deblín (některé domy v této lokalitě se nachází v katastru obce Předklášteří).

Projekt obsahuje úplnou rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků, vybudování parkovacích ploch a rekonstrukci veřejného osvětlení v ulicích Ke Střelnici, Za Krétou a Za Mlýnem a také vybudování chodníku a nového veřejného osvětlení podél silnice směrem na Deblín. Součástí projektu jsou i vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí.

Zhotovitelem stavby je společnost MERTASTAV s. r. o. se sídlem v Předklášteří. Termín dokončení stavby je smluvně stanoven na květen příštího roku tak, aby mohla bez omezení proběhnout letní sezóna na koupališti. Stavební náklady města na tento projekt činí 19 milionů Kč. Město zajistilo na své náklady projekty domovních přípojek kanalizace a v současné době vyřizuje územní souhlasy za jednotlivé majitele nemovitostí. Občané platí pouze správní poplatek za územní souhlas 500 Kč.

O průběhu výstavby jsou dotčení obyvatelé informováni písemně formou roznášky letáčků a dále jsou veškeré informace zveřejňovány na informační desce na místě samém. Práce budou v případě vhodného počasí probíhat celou zimu. Žádáme proto místní obyvatele o trpělivost a shovívavost.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 je v této lokalitě plánována výstavba nového mostu přes Závistku. Ten stávající je již delší dobu v havarijním stavu.

Eva Jelínková, vedoucí OIPP

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: