Brána ZaHRAdy otevřena!

Brána ZaHRAdy otevřena!

To šlo jednou pět kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. Nebyla to první, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Vzpomínáte? Tě- mito slovy začíná slavná Zahrada Jiřího Trnky. A v dost podobném duchu zahájila svůj provoz i nová tišnovská škola – komunitní škola ZaHRAda.

Mezi děti a rodiče postávající ráno 1. září před školou na Riegrově ulici se vmísilo několik „kluků“ v pruhovaných tričkách a společně se rozhodli dostat do ZaHRAdy. Jenže „vrátka“ budovy nešla otevřít, neboť je zevnitř držel zlomyslný kocour, nápadně připomínají- cí slovutného pana ředitele. Pan ředitel prchal přes budovu na dvůr, prskal, děti ho honily, div mu neutrhly ocas. Následovala nízká lana, tunel a za ním učená velryba, která ví všechno a nechápe nic. A děti pochopily, že chtějí-li se něco smysluplného dozvědět, budou muset pátrat dál. Celé putování se završilo v učebně v prvním patře, kde byl pro děti připraven uví- tací program.

Před polednem se pak všichni – děti, rodiče, kocour, velryba, paní z rozhlasu a hosté potkali na dvoře při slavnostním pikniku. Tomuto dni ovšem předcházelo čtrnáct dní horečného malování, stěhování, bouchání, vrtání, zařizování, které vyvrcholilo takřka noční směnou pro pár nejvytrvalejších několik hodin před otevřením. V prostorách školy se vystří- dalo bezmála třicet dobrovolníků. Celé otevření školy je pak další etapa v procesu, který začal před bezmála dvěma lety vášnivými debatami o možnostech komunitního vzdělávání. A zdaleka nekončí. Teď zrovna se snažíme prokousat horou povinné dokumentace a všech předpisů, které musíme jako oficiální škola dodržovat.

Ustát situaci ekonomicky a vydržet ten nápor práce. Shoda s textem Jiřího Trnky je v mnoha věcech: ani u nás není první ani druhá třída, ale skupina dětí od 6 do 9 let, které společně formulují své otázky a hledají na ně odpově- di. Také jsme škola, „jakou nikdo ani nezná“, a proto vnímáme obavy, co se od ní dá očeká- vat. Budeme se je snažit postupně rozptýlit, jak pravidelnými články do Tišnovských novin, tak uspořádáním dne otevřených dveří.

Kromě toho se chystáme účastnit trhových slavností určených pro školy, potkávat se s otázkami a pochybami, naslouchat jim a odpovídat na ně. Zároveň chceme poděkovat Gymnáziu Tiš- nov, že s námi přestálo první chaotické dny, a doufáme, že se nám bude v jedné budově dobře sousedit. Jen nejsme tak úplně jiná škola – takových škol kolem nás přibývá. Stejně tak se nesnažíme jít proti praxi v běžných školách – pozvolnými změnami prochází celé školství

Zuzana Kostřicová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: