Ohlédnutí za včelařským rokem 2014/15

Ohlédnutí za včelařským rokem 2014/15

Včelařský rok 2014/15 skončil po odkvětu lip. Vůdčí rostlinou podletí je květenství vřesu. Včelstva v tomto období začínají vytvářet zimní generace dlouhověkých včel a připravují se na nadcházející podzim a zimu. Podzimní období roku 2014 bylo teplé, a proto včelstva s mladou matkou plodovala. Dělo se tak i v průběhu zimy, což nebylo dobré. Konec minulého roku a začátek toho letošního nebyly tedy pro včelstva příznivé. Tuhá zima je přijatelnější, z hlediska zdravotního stavu včel a spotřeby jejich zásob.

Tak jako v předchozím včelařském roce i v tomto uplynulém uhynula zimní generace včel předčasně v období února a března. Důvodem bylo teplé zimní období, brzy se upracovala. Předjaří a jaro byly celkem chladné, včelstva tudíž málo využila sběr pylu a nektaru. Křivka plodování v tomto období kolísala dolů a nahoru, ale druhá polovina dubna byla příznivá, a tak včelstva tvořila nové včely, což je důležité pro období jara, které se datuje rozkvětem třešně ptačí. Včelařské léto začíná rozkvětem akátu. V našich podmínkách je ho málo, důvodem je, že se jedná o nepůvodní rostlinu našich lesů, a je proto likvidována z porostů. Z pohledu včelaře a spotřebitele medu je to škoda. Čirý akátový med je totiž velice lahodný, vydrží v tekutém stavu tak dlouho jako medovicový. Po odkvětu přišlo první medobraní květových medů.

Plné léto se datuje květenstvím lip a druhé medobraní nastává po jejich odkvětu, který už značí konec včelařského roku. Období května, první a druhá dekáda června byly příznivé pro sběr surovin k tvorbě medu. Následné období včelařského roku nebylo pro včelstva z hlediska snůšky příliš bohaté. Hlavní snůška skončila na Tišnovsku 6. 7. 2015. Uplynulý včelařský rok byl v chovu včel a matek příznivý. Na medný výnos patřil k těm nejlepším, je srovnatelný s rokem 2011. Po stránce propagace a výstav byl velmi dobrým.

Závěrem roku 2014 jsem se zúčastnil s ZO ČZS Hajánky, ZO ČZS Tišnov a ZO ČSV Drásov podzimních výstav s včelařskou tematikou. Na pernštejnských slavnostech 2015 byly ke zhlédnutí fotografie z včelnice ZO ČSV Nedvědice. V Tišnovských novinách bylo otištěno devět článků, za což redakci děkuji. V roce 2015 jsem se zúčastnil Ptačí slavnosti při zahájení pravidelných sobotních trhů v Tišnově. Uskutečnily se různé akce pro děti, z toho šest ve výukovém programu Pilná včelka – Inspiro. Jako poslední proběhla přednáška v červnu na ZŠ Čebín.

Za pozvání všem pořadatelům výstav a akcí pro děti děkuji. Ve včelařském kalendáři ČSV roku 2015 je obsaženo několik mých fotografií, na obal byla vybrána má fotografie včely sající med, což mne velice těší. Považuji včelařský rok za úspěšný, a je tedy shodný s rokem 2011 po všech stránkách. Co mi udělalo největší radost? Ti dva mladí ve věku čtrnácti let, kteří letos přišli s tím, že chtějí včelařit. Jeden z nich má dvě včelstva a druhý jedno a přišel si za mnou označit matku, aby ji ve včelstvu snáze našel. Včelařům přeji, aby byl včelařský rok 2015/16 úspěšný. Konzumentům medu spokojenost s produktem včel. Včelstvům zdárné přezimování v nadcházejícím období, aby na jaře přivítala jaro v plné síle. Toho dnes mohou dosáhnout poctivou péčí včelaře!

Josef Permedla

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: