Návštěva Jarošova mlýna a hradu Veveří

Návštěva Jarošova mlýna a hradu Veveří

Dne 21. července uskutečnilo CSS Tišnov prohlídku kulturní památky Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce. Jedná se o mlýn dodnes plně funkční, přestože mouka se zde již nevyrábí. Návštěvníci měli možnost se seznámit s celým provozem a navštívit všechna čtyři patra, v nichž dříve probíhaly jednotlivé části výroby mouky. Prohlídka byla velmi zajímavá, protože ji pán mlynář Jaroš provázel vtipným výkladem. Přítomné přezkoušel ze znalostí jednotlivých druhů obilovin i druhů vyráběné mouky a všech produktů, které při výrobě vznikají. Dalším tématem byla historie rodu Jarošů, zvyky a tradice, které se v mlýně dodržují, a následovalo povídání o vzniku mlynářského erbu.

Při odchodu ze mlýna měli přítomní příjemný pocit, že se dozvěděli věci, se kterými se normálně nesetkají. Dalším cílem se stal hrad Veveří. Zastavili jsme před hradem u kaple Matky Boží, která sloužila celému okolí ke konání bohoslužeb i jako místo k pohřbívání. Vyslechli jsme si známou pověst o 12 stříbrných apoštolech, kteří byli údajně uloženi v chodbě, která spojovala kapli s hradem a byla častým cílem hledačů pokladů. Datum vzniku hradu není známé. V průběhu dějin procházel slavnými i méně slavnými obdobími. Významnou osobou, která hrad navštívila, byl sir Winston Churchill. V roce 1910 na svatební cestě na hradě přespal. V hradní kapli sv. Prokopa byl nalezen velmi cenný obraz, který je dnes považován za národní kulturní památku a je známý pod jménem Panna Marie z Veveří. Za socializmu byl hrad velmi poškozen necitlivou přestavbou. Prohlédli jsme si nádvoří a Prachovou věž a přesunuli se do restaurace ve Veverské Bítýšce.

Igor Tejkal

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: