Cvičili jsme na světové gymnaestrádě v Helsinkách

Cvičili jsme na světové gymnaestrádě v Helsinkách

Světová gymnastická federace pořádá každé čtyři roky gymnaestrádu, která je nesoutěžní přehlídkou všeobecné gymnastiky. Patří sem jak vystoupení menších skupin v halách a na pódiích ve městech, tak hromadné skladby, které jsou určeny pro stadiony. Tentokrát se již XV. světová gymnaestráda konala ve dnech 12. až 18. července v Helsinkách. Mezi více jak 20 tisíci účastníky z 52 zemí z celého světa měla již tradičně zastoupení i Česká republika. Pod patronací České gymnastické federace se v Helsinkách představilo téměř 900 cvičenců z České obce sokolské, Asociace sportu pro všechny a Asociace univerzitního sportu.

Je potěšitelné, že již po čtvrté jsme se do této významné reprezentační akce zapojili i my, cvičenci z tělocvičné jednoty Sokol Tišnov. Tentokrát nás bylo celkem osm, z toho dva muži. Cvičili jsme v pódiové skladbě s názvem Zimní sen, kterou mohli diváci vidět v červnu na Sokolském Brnu. V Helsinkách jsme naši skladbu předvedli třikrát v halách a jednou na pódiu u olympijského stadionu. Pro Vaši představu, cvičení probíhala v devíti halách od 9 do 19 hodin. Bylo zde možno zhlédnout různá vystoupení špičkových akrobatických a gymnastických skupin, i celky taneční a folklorní. Samozřejmě jsme se snažili toho vidět co nejvíce, abychom měli inspiraci i pro své další tělocvičné snažení.

Kromě toho jsme si našli čas i na prohlídku významných dominant Helsinek a na vyjížďku lodí na přilehlé ostrovy. Účast na této významné mezinárodní akci v nás všech zanechala nezapomenutelné dojmy a zážitky, a tak nikdo nelitoval nemalých finančních nákladů, které musel každý zaplatit. Proto bychom chtěli poděkovat především vedení města Tišnova, naší TJ Sokol Tišnov a Sokolské župě Pernštejnské za finanční podporu. Bez jejich pomoci bychom se gymnaestrády nemohli zúčastnit. Věříme, že i na další gymnaestrádě, která se bude konat v roce 2019 v rakouském Dornbirnu, nebudou cvičenci naší TJ chybět.

Jan Sláma

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: