Distanční výuka

Distanční výuka

S tišnovskými učitelkami o obtížích i přínosech zavřených škol V letošním kalendářním roce mimořádně osiřely školní třídy, chodby, budovy i sportoviště už dvakrát. Z hlediska…
Na stráži kyberprostoru

Na stráži kyberprostoru

S Karlem Řehkou o dětství, armádě a bezpečné síti Ing. Karel Řehka (*1975), ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a in- formační bezpečnost (NÚKIB). Absolvent Vojenského gymnázia…
Mezinárodní den studentstva

Mezinárodní den studentstva

I studenti si připomínají historické události, které v minulosti zásadně ovlivnily společnost. Občané tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava se setkávali na náměstích, aby ukázali svůj…
Občan informuje

Občan informuje

Vážení spoluobčané, z pohledu občana města Tišnova si vás dovolím se svolením komise pro komunikaci a média informovat o jednání rady města, která rozhoduje o…
Vodní režim v Tišnově

Vodní režim v Tišnově

Stav a možnosti ovlivnění v rámci adaptačních opatření V rámci zpracování Strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova řešené Fakultou regionálního rozvoje…
Na naše jubilanty nezapomínáme

Na naše jubilanty nezapomínáme

Osobní návštěvy jubilantů od konce měsíce října opět ne- probíhají a gratulace zasíláme našim jubilantům poštou, neboť chceme ochránit zdraví našich seniorů. Rádi bychom však předali…
Stránka 3 z 4