Síť má svou sílu

Síť má svou sílu

Každá z charit v České republice je zároveň také součástí evropské i světové charitní rodiny. Díky vzájemné spolupráci s charitami rozesetými po celé Evropě dokážeme doručit pomoc přímo do místa konfliktu a na základě znalostí místního prostředí ji také účinně využít. Totéž platí i o pomoci v rámci České republiky.

Charitní síť má prostě svou sílu. V souvislosti s uprchlickou krizí se ukázalo, jak přínosné je ale mít i síť pomoci na lokální úrovni, a to nejen síť charitních služeb, ale i spolupracujících organizací a města. Každý z nás přináší v rámci pomoci regionu to, co nejlépe umí, na co se specializuje a s čím má zkušenosti. Díky provázanosti organizací, města i obcí na Tišnovsku tak vzniklo funkční soukolí, které dokáže profesionálně a účinně pomáhat.

V případě tišnovské charity nám naše poměrně široké spektrum služeb umožňuje poskytovat pomoc i v souvislosti s děním kolem Ukrajiny. Lidé, kteří běžně pracují ve svých pomáhajících profesích, využívají své zkušenosti a zázemí také v souvislosti s touto mimořádnou událostí. Provozujeme tak sběrné místo materiální pomoci, máme právníky i sociální pracovníky pro poradenskou činnost, nízkoprahový klub pro děti a mládež může nabídnout zkušené sociální pracovníky i zázemí pro práci s dětmi a mladými lidmi, umíme zajistit psychologickou i duchovní péči a především máme kolem sebe stále se rozrůstající skupinu dobrovolníků, bez kterých bychom pomoc v takovém rozsahu nezvládli. Jsme součástí pomáhající platformy a snažíme se informace k integraci ukrajinských uprchlíků přehledně zpracovávat na našich webových stránkách i komunitní facebookové skupině Ukrajinci na Tišnovsku.

Celá síť pomoci je ale závislá také na síti dobrých srdcí a pracovitých rukou, které přináší do naší práce veřejnost. Pomáhat je naším posláním a jsme rádi, že jste v tom s námi. Děkujeme.

Marta Rémanová

Další článek:
Předchozí článek: