Reakce ze strany města na uvedený příspěvek

Reakce ze strany města na uvedený příspěvek

Nový systém třídění odpadu DOOR-TO-DOOR umožní občanům rodinných domů v Tišnově pohodlněji a efektivněji vytřídit odpad. Názory občanů nás vždy zajímají a jsme nakloněni diskuzi.

Souhlasíme s názorem, že nejlepším řešením je odpad nevytvářet. V tomto ohledu jsme se zaměřili na větší informovanost prostřednictvím TN, TTV i např. škol. Zákonná povinnost v oblasti třídění se neustále zpřísňuje a povinnost třídit odpad má každý z nás. Naše město se snaží občanům tuto povinnost maximálně usnadnit. Jsme rádi, že 2/3 občanů si nádoby na tříděný odpad vyzvedli sami a ostatním občanům byly nádoby poskytnuty prostřednictvím rozvozových dnů.

Každý z nás se může rozhodnout, jakým dílem přispěje k udržení životního prostředí kolem nás. A je chvályhodný přístup, kdy zvažujeme u nákupu zejména potravin nejen způsob balení, ale i potřebnost dané komodity. Žijeme však v uspěchané době a i dobrá myšlenka je pak často nahrazena praktičností, možná snad i trochu leností. A tak ten již vzniklý odpad aspoň řádně vytřiďme.

Dále stojí za zmínku, že nové popelnice jsou vyrobeny z podílu recyklovaného plastu a z dlouhodobého pohledu jsou ekonomičtější, neboť se používají opakovaně. A pytle? Zatím zůstanou. S vytříděným pytlem je i obtížnější manipulace (na třídící lince je nutné každý pytel samostatně rozřezat a vysypat). Jejich používáním však právě vytváříme zbytečně další odpad, neboť jsou pouze pro jedno použití. I náhradu jsme zvažovali, avšak bio pytle jsou vůči popelnicím neekonomické.

Svoz od rodinných domů byl zaveden také kvůli dochozí vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad, kdy občané museli docházet i přes 300 m ke sběrným hnízdům.

Estetické hledisko jsme samozřejmě zvažovali též. Stávající sběrná hnízda ne zřídka o několika žlutých, modrých kontejnerech, jsou často přeplněna a doplněna o směs barev odpadků povalujících se a poletujících okolo. A přitom je stále a stále uklízíme. Nová hnízda v nových zástavbách budou mít svůj architektonický vzhled. Ale u starých hnízd nejsme schopni zlepšit stav v krátkodobém horizontu. Jde o omezené finanční možnosti a někde to dané místo třeba neumožňuje. Uvědomujeme si, že zřídit místo pro další nádoby na svém pozemku není mnohde jednoduché.  Děkujeme všem občanům, kteří v tomto ohledu novému systému vycházejí vstříc.

V každém případě jsme rádi za vyjádření odlišného názoru. Žlutá a modrá jsou barvy města Tišnova, i když nám v posledních dnech tyto barvy uvízly v srdci s úplně jiným významem, zkusme přijmout i ty naše nové žluté a modré popelnice jako součást dobrého úmyslu ve vztahu k životnímu prostředí.

V případě dotazů nebo podnětů ohledně systému odpadového hospodářství se neváhejte obrátit na Ing. Ondřeje Vrtěla z Odboru správy majetku a komunálních služeb, tel. 549 439 862.

Věra Odehnalová, odbor správy majetku města a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: