Rekonstrukce letního kina 50 let po otevření

Rekonstrukce letního kina 50 let po otevření

Areál letního kina je jedním z nejdůležitějších míst pro společenská a kulturní setkávání lidí v našem městě a bylo tomu od nepaměti. Stejně tak je evidentní, že míst pro pořádání kulturních akcí pro větší počet lidí je v Tišnově jak šafránu a svoje nejlepší léta mají za sebou. Tišnovská sokolovna  coby jediný krytý prostor ve městě potřebuje rekonstrukci jako sůl, zdá se, že se jí blýská na lepší časy. Areál letního kina je na tom už dlouhá léta podobně, ne-li hůř, a nastala doba, kdy další otálení s jeho rekonstrukcí už není možné. Technické vybavení je dávno za zenitem a realizace jakékoli filmové projekce či kulturní akce stojí enormní úsilí, hlediště je v dezolátním stavu a promítací plocha je staticky narušená.

Rekonstrukce „letňáku“ patří bezesporu již dlouhá léta mezi investiční priority města, což potvrzují jak názory občanů, tak záměry vedení města bez rozdílu vládnoucích garnitur, a to minimálně deset let nazpátek. Jenže každý takový záměr vyžaduje finanční krytí a najít prostředky na takovou investici není vždy úplně jednoduché a s tímto problémem se potýkalo každé vedení Tišnova. V současné době jde o to, zda tento areál bude vůbec možné technicky využívat a oživit, či zda zcela zanikne. Jeho zánik by byl nenahraditelnou a tragickou ztrátou pro společenský a kulturní život ve městě. A proto je pozitivní, že tým pod vedením pověřeného člena městské rady Ing. Karla Součka pracuje na plné obrátky na přípravě jeho rekonstrukce.

Pohled do historie
V poválečném období se areálu dnešního letního kina říkalo „park pod Klucaninou“ a sloužil lidem jako místo setkávání, bylo to takzvané výletiště. Park byl přirozeným centrem venkovních kulturních a společenských akcí. Pořádaly se zde koncerty, taneční zábavy, dnes bychom asi řekli festivaly. Jedním z takových festivalů byla například akce s názvem „Horácko zpívá a tančí“, která se odehrávala na začátku června. Toto území významně ovlivnila událost, která se odehrála 29 km od Tišnova. 26. srpna 1956 bylo v obci Rožná objeveno rudné ložisko a o rok později zde započaly důlní práce ještě pod hlavičkou Jáchymovské doly Rožná. Podnik se v roce 1966 přejmenoval na Uranové doly Dolní Rožínka. Do oblasti se začali stěhovat horníci jak ze severu Moravy, tak například ze západočeských Slavkovských dolů a začala se pro ně stavět sídliště, například v blízké Bystřici nad Pernštejnem. A sídliště pod Klucaninou bylo jedním z nich. Spolu s nárůstem obyvatel vznikala přirozená potřeba nabídnout lidem kulturní vyžití, což se v té době potkalo s rozmachem letních kin, a tak se na konci šedesátých let začalo v parku stavět letní kino.

Stavba probíhala v tzv. akci Z, na níž se podíleli lidé z různých organizací nebo tzv. závodních klubů či klubů mladých, a i v tomto ohledu sehrály Uranové doly významnou roli. Lidé z podniku pracovali na výstavbě, ale současně sem směřovala významná materiálová podpora. Koneckonců pokud se podíváme na konstrukci promítací plochy, tak asi nepřehlédneme silnostěnné trubky, které z dolů pocházejí. Podobný technický relikt nalezneme například v tišnovské sokolovně, pokud se podíváme na lustr visící uprostřed sálu. V této době byla účast lidí na podobných výstavbách nejen ceněná a vítaná, ale i očekávaná, o čemž hovoří i pasáž z periodika Naše Tišnovsko (předchůdce dnešních Tišnovských novin) ze srpna 1970:
„Na návrh ONV udělila rada JmKNV za docílené výsledky v soutěži nejlepším městům a obcím, mezi něž bylo vyhodnoceno také naše město, čestné
uznání s peněžitou odměnou 50.000 Kčs. Tato částka byla určena k dokončení jedné z akcí, za něž byla udělena, k dokončení letního kina pod Klucaninou. MěNV v Tišnově rovněž děkuje ještě touto cestou všem občanům, kteří k dosažení tohoto úspěchu přispěli, neboť je toho skutečně hodně, co obětaví občané pro město vykonali. Považujeme však za vysoké ocenění, kterého se našemu budovatelskému úsilí dostalo, také za závazek pro budoucnost a doufáme, že pomoc občanů, organizací a závodů ani v budoucnu neustane, že nezůstaneme jen u toho, co bylo vykonáno v minulosti.“

V sobotu 1. srpna 1970 ve 20.00 hod. proběhla premiérová veřejná projekce, jak bylo uvedeno v programu zmíněného periodika: Cvokové (širokoúhlý) Francouzsko-italský barevný film. Velodramatická komedie z roku 1900. Vstupné 8 Kčs. Dodejme, že se jednalo o film z roku 1968 s originálním názvem Les cracks v režii Alexe Joffého s komikem Bourvilem v hlavní roli, který pojednává o netradičním cyklistickém závodě na ještě netradičnějším bicyklu.

Naše Tišnovsko v listopadu 1970 hodnotí proběhlou první sezónu takto: „První sezóna nového letního kina v Tišnově, třebaže poznamenaná mnoha technickými a organizačními potížemi, poskytla řadu cenných a poučných poznatků a zkušeností. Areál sám je v pěkném přírodním prostředí a právem je hodnocen jako významný příspěvek k zvelebení našeho města a významný přínos pro jeho kulturu. Tím nepochopitelnějším je proto občanům nemorální a nekulturní chování řady mladých lidí.“ Autor článku popisuje nejen ničení majetku, ale i snahu mladých diváků dívat se zdarma na projekce, inu nic moc se v chování lidí nemění.

Čas běžel, v letním kině proběhlo spoustu projekcí a v době největšího boomu nebylo výjimkou, že některé filmy sledovala i tisícovka diváků. Ale letní kina začala mít ještě před příchodem nového milénia problémy podobně jako některá kamenná kina. Přišly multiplexy, hi-fi technika nabízela tzv. domácí kina, videopůjčovny vystřídal obrovský rozmach internetu a stále větší množství televizních stanic, které nabízely obrovskou škálu filmů. To, co bylo dříve vzácností, se stalo běžným artiklem domácí zábavy. Letní kina technologicky zastarala, a tak mohla svým divákům nabídnout jen onu nezapomenutelnou atmosféru. Kino pod Klucaninou není výjimkou, a kromě zastaralé techniky se na jeho stavbách projevil zub času a začalo ztrácet svoji pozici. Areál v novodobé historii zažil ale i bezpočet akcí, které sem diváky dokázaly přilákat, a znovu potvrdil, že má v sobě obrovský potenciál. Dodnes si například mnoho lidí vzpomene na koncerty pro UNICEF a letošní koncert Monkey Business překonal i v době koronové očekávání.

Pokusy o zázrak
Bývalá vedení města si uvědomovala, že je nutné areál opravit a vdechnout mu život. V dubnu 2016 odevzdal Ing. arch. Tomáš Bartoš velkou architektonickou studii revitalizace areálu letního kina v Tišnově. Studie pracovala s několika variantami, z nichž ta nejnákladnější byla odhadnuta na cca 75 milionů korun. V říjnu téhož roku se ale objevila studie další od společnosti Pam Arch s. r. o. s názvem: Rekonstrukce letního kina včetně vybudování relaxační a přírodní sportovní zóny, která odhadovala investiční náklady na bezmála 132 milionů korun. Obě studie jsou vizuálně zajímavé a mají v sobě pěkné prvky a nápady.

Realizace takových projektů ale musela logicky narazit na překážky, z nichž jednou musely být ekonomické možnosti města. Další překážkou, možná mnohem těžší, je všeobecný konsensus na samotné filozofii funkce, náplně a udržitelnosti provozu areálu. Pro takto rozsáhlé a ekonomicky náročné projekty je nutná velmi silná podpora a ta se občas těžko prosazuje, byť by byl projekt sebedokonalejší. Můžeme si vzpomenout na Kaplického chobotnici, která by mohla být vhodným ekvivalentem. Cenné jsou ale na obou studiích dvě základní věci. Tou první je snaha uchopit celý prostor a dát mu komplexní smysl a logiku. Tou druhou je fakt, že jsou dobrou inspirací a zkušeností jak v tom pozitivním, tak negativním slova smyslu, a to nemluvíme jen o architektonické kvalitě díla. Výsledek je nicméně takový, že k žádnému hmatatelnému progresu nedošlo a areál chátral dál.

Jak dál?
Rekonstrukce celého areálu letního kina je pro Tišnov, přiznejme si, velké sousto, které se nedá sníst zaráz s ohledem na množství investičních akcí, které je ve městě nutné realizovat. Jediná schůdná cesta v současnosti je taková, že se toto sousto rozdělí na více menších porcí, byť bychom si všichni toto menu přáli sníst naráz. Na jaře letošního roku byla dokončena oprava stávajícího objektu, kde je nyní umístěn pivovar a restaurace s venkovní terasou.

Jak to dělají jinde
Loni v létě započaly práce na přípravě zadání pro prováděcí projekt rekonstrukce a modernizace amfiteátru letního kina. Ještě než začaly práce na přípravě projektu, navštívili zástupci města a provozovatele zdařilou rekonstrukci letního kina v Boskovicích. Boskovičtí pojali rekonstrukci velkoryse a podělili se o cenné zkušenosti s celým projektem, například jak probíhalo projektování, jak zabezpečili financování a jaká na ně čekala technologická úskalí. Tento svůj velký projekt si rozdělili do několika etap tak, aby každá z nich byla zvládnuta do letní sezóny a nepřerušil se provoz areálu. Ohlasy boskovických diváků jsou skvělé a z letního kina v Boskovicích se stalo přesně takové venkovní kulturní centrum, které Tišnov potřebuje jako sůl.

Krok za krokem
Na základě všech posbíraných poznatků a zkušeností vznikla definice provozních požadavků na funkčnost amfiteátru. Bylo jasné, že je nutné celou akci rozdělit do více etap. Tou první je rekonstrukce amfiteátru, který sestává z promítací kabiny, hlediště, jeviště a promítacího plátna. Důvod je jednoduchý, amfiteátr tvoří funkční celek, který lze reálně a smysluplně opravit. Jde o to, aby bylo možné alespoň tento prostor využívat pro kvalitní projekci letního kina a konání kulturních akcí. V další etapě by se mělo zajistit architektonické řešení dalších budov, jakými jsou zejména toalety, pokladna, prostory pro účinkující a skladové prostory pro techniku. Urbanistické zpracování celého prostoru parku pod Klucaninou zahrnující navíc přilehlé plochy včetně lesa je nutné posléze zpracovat a určit jejich funkci a využití na základě smysluplného společenského konsensu. Jediné nebezpečí, které při takovém postupném pojednání celého prostoru hrozí, je neudržení jednotného architektonického rázu areálu, nicméně garantkou kvality v takovém případě je a musí být městská architektka.

Projekt letního kina
Na začátku projekčních prací na rekonstrukci a modernizaci amfiteátru se uskutečnil průzkum reálného stavu celého prostoru. Výsledek nebyl příliš optimistický. Promítací kabina je silně promáčená, betonové prvky hlediště jsou zvětralé a statické zajištění promítací stěny je zcela nevyhovující.  Stávající elektrické rozvody včetně osvětlení areálu a rozvodných skříní jsou již za zenitem a podobné je to i s kanalizací. Opěrná zeď svahu za kabinou je povrchově zvětralá, ale funkční. Podtrženo sečteno, bude nutné odstranit jak promítací kabinu, tak celé hlediště včetně zděného pódia před promítacím plátnem, které ani tak nevyhovuje potřebám pro konání koncertů.

Jak bude letní kino vypadat
Návrhu rekonstrukce amfiteátru se ujal tým sdružený pod architektonickou kanceláří PLUS MÍNUS NULA v čele s Ing. arch. Pavlem Hude. Celý prostor bude srovnán tak, aby byla zajištěna správná viditelnost i dobré akustické podmínky pro diváky. Nová promítací kabina bude umístěna v druhém patře objektu, kolem kterého vznikne zastřešený venkovní bar a umožní velmi příjemné prostředí pro diváky, kteří si budou chtít koupit občerstvení k dobrému filmu či na koncert. Toto dnes výrazně chybělo.

Celé hlediště získá zcela nový sklon a bude vytvořeno z betonových prefabrikátů. Nové lavičky z odolného dřeva budou disponovat kapacitou cca 500 míst na pohodlné sezení. Hlediště bude navíc funkčně rozděleno na tři sektory, aby měli diváci co nejpohodlnější přístup ke svým místům. Navíc bude po straně pevného jeviště upravený zatravněný svah, který umožní sezení pro případ většího koncertu.

Novým sklonem hlediště byl získán větší prostor před promítacím plátnem, který bude celý srovnán a kde se pro konání velkých koncertů bude stavět pódium a umožní další místa pro strojící diváky přímo „v kotli“. Je myšleno samozřejmě i na lidi s hendikepem, kteří budou mít vyhrazená bezbariérová místa. Dá se tedy počítat s tím, že na velkou akci se sem vleze až tisícovka diváků. Jak jsme se zmínili výše, promítací stěna má špatnou statiku a její sanace již nesnese odklad. Současně je to objekt, který tvoří historické pojítko s kinem, které bylo postaveno před padesáti lety. Proto se architekti rozhodli konstrukci uchovat. Bude ale nutné zesílit její základy. Vývoj promítací techniky však dnes potřebuje rovnou plochu, a nikoli parabolu, která se dělala dříve. Proto bude konstrukce doplněna o pomocné ocelové prvky, aby bylo možné vytvořit rovnou hladkou plochu, na níž bude obraz jako víno. Důležité je i to, že se zamezí nežádoucím akustickým odrazům a echům, které jsou díky dnešní parabole velmi nepříjemné.

Zvuk v takovém prostoru je doslova alchymie. Distributoři filmů požadují speciální systém ozvučení dle promítacích standardů. Současně je potřeba, aby byl zvuk co nejrovnoměrněji rozprostřen do prostoru, aby bylo v hledišti co nejlépe slyšet a současně aby se nevhodně nešířil mimo prostor amfiteátru. Bude tedy záležet jak na umístění reproduktorů i na přesném nastavení jejich vyzařovacích úhlů. Toto vše berou projektanti v úvahu. Proto se například u promítací kabiny dbá na použití materiálů pro snížení nežádoucích zvukových odrazů.

Kdy to vše bude
V současnosti je projektová dokumentace odevzdána a započalo běžné stavební řízení. Pokud by vše šlo hladce, tak by po výběrovém řízení na zhotovitele měly začít práce ještě letos. Termín dokončení rekonstrukce amfiteátru je pláno ván na konec června 2021. Budeme doufat, že se v tolik žádaném a potřebném projektu neobjeví nečekané komplikace. Novou sezónu Tišnovského kulturního léta a letního kina bychom tak mohli odstartovat na krásném, novém a důstojném místě, které si Tišnov zaslouží.

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: