Železné

Železné

Tišnovsko je krásný kraj plný zeleně, historie a lidových tradic.

Na úpatí Boskovické brázdy, v jihovýchodním cípu Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 320 m n. m, se rozkládá obec Železné. Kopcovitý terén ji ze dvou stran uzavírá do chráněného údolí a na stranu další se otevírá výhled na město Tišnov vzdálené pouhé 2 km. Nejkrásnější pohled do okolí je pak z kopce Hradisko. Právě zde také nalézáme stopy prvního osídlení obce v podobě pozůstatků keramiky z Moravské malované kultury. Rozsáhlejšímu archeologickému průzkumu lokalita podrobena nebyla, a proto se můžeme pouze domnívat, že zde stálo i opevnění. Je možné, že Hradisko u Železného zastávalo v této době jakési vojenské a snad i správní centrum užšího Tišnovska.

První písemnou dochovanou zmínkou o Železném je konfirmační listina z roku 1235, kterou římský papež Řehoř IX. potvrzuje existenci kláštera Porta coeli. V roce 1239 je tomuto klášteru obec přisouzena jakožto nový majetek cisterciáckého konventu. V roce 1255 se na listinách potvrzujících dary klášteru objevuje také jméno Petr ze Železného, jehož heraldickým znakem byla račí klepeta. Právě ta má dnes obec Železné ve svém znaku. Nejstarší známý přehled domů nalezneme v urbáři z roku 1653, kdy zde stálo pět usedlostí. Dnešní Železné má 199 domů a 488 obyvatel. Původní historická zástavba se rozbíhá do bočních uliček, z nichž pozvolna vyrůstají domy nové a moderní. Nejvýznamnější stavbou je kaple sv. Václava, která byla vystavěna v roce 1847 na návsi obce. Uvnitř se nachází presbytář s obrazem sv. Václava z poloviny 19. století. Na návsi jsou umístěny také dva pomníky, jeden padlým v 1. světové válce a druhý legionářům Horňanským, rodákům ze Železného.

Současnost a život v obci
Železné je malá ves s necelými pěti sty obyvateli, přesto je to obec velmi živá s dobrou občanskou vybaveností. Nachází se zde obecní úřad s obchodem, dvě hospůdky, multifunkční hřiště, kulturní dům a malé lesní divadlo. Svazková mateřská škola VENKOV poskytuje předškolní vzdělávání dětem z širokého regionu. Nemalý význam má pro obec také firma Vitar nabízející pracovní příležitosti.

Každoročně se v Železném pořádá nespočet kulturních akcí oblíbených v celém okolí. Letní sezónu pravidelně startuje rekonstrukce bitvy z americké občanské války následovaná populární Bigbítovou nocí, která láká fanoušky z blízka i daleka. Prázdniny vítají umělecké výstavy konané v místním kulturním domě. Výtvarné léto v Železném, pořádané Klubem přátel výtvarného umění ve spolupráci s obcí, slaví letos již dvacáté výročí. Pravidelně seznamuje veřejnost s díly profesionálních i amatérských umělců z celé ČR i zahraničí. Hojně navštěvovaná je také akce „Železo v Železném aneb setkání kovářů u piva“, kde návštěvníci mohou zhlédnout práci kovářů, tavbu železa v hliněné peci nebo lití oceli. Ani během podzimních plískanic kulturní život v Železném neutichá, od Václavských hodů přes Cestu do neznáma až po adventní tradice. Není proto divu, že se obec Železné zúčastnila soutěže Vesnice roku, kde loni získala ocenění za vzorné vedení kroniky a 3. místo v soutěži Jihomoravský krajáč s tradičním železenským pokrmem „šmór“ od paní Hrbotické. Nezahálejí ani místní spolky a sdružení, obecní knihovna a volnočasové centrum Ráček připravují po celý rok nespočet akcí pro děti i dospělé. Kdo holduje sportovním aktivitám, může navštěvovat cvičení taj-či v kulturním domě. V roce 2014 místní dívky a ženy založily spolek Fe-MINA alias „bomba“ ze Železného, taneční soubor, který tradičně vystupuje na obecním plese nebo v krojích na Václavských hodech.

Obec Železné je příjemným místem, nejlepším důkazem toho je její neustálý rozvoj. Loni na podzim přivítala své první žáčky Svazková MŠ VENKOV, během školního roku pak na jejím pozemku přibylo nové dětské hřiště. Po vybudování rybníku probíhá v letošním roce revitalizace lokality za Hradiskem, kde vzniká biocentrum vodních tůní, které napomohou se zadržováním vody v krajině. Poslouží jako přírodní filtr vody a vytvoří podmínky pro zvýšení biodiverzity živočichů a rostlin. Postupem času by obec chtěla okolo tohoto biotopu zbudovat naučnou stezku. V současné době se také chystá výstavba nového víceúčelového centra. Objekt bude sloužit jak pro sportovní, tak pro kulturní účely širokého regionu a poskytne zázemí nejedné kulturní akci.

Železné se rozrůstá den za dnem a mění svoji tvář. V lokalitě Záhomí přibývají domy jako houby po dešti. Novým obyvatelům přejeme, aby zde našli dobré místo pro život. Naše obec stojí za návštěvu, ať už si vyberete vycházkové trasy nebo některou z kulturních akcí, určitě se sem budete rádi vracet.

Radomír Pavlíček

 

Další článek:
Předchozí článek: