Letní kino projde rekonstrukcí

Letní kino projde rekonstrukcí

Letní prázdniny pomalu končí. Někteří z vás jistě využili možnosti zajít na filmovou projekci nebo na koncert do areálu letního kina. Pamětníci, jako já, si jistě vzpomenou na dobu výstavby. Od vybudování areálu v polovině 70. let minulého století uplynulo více než 50 let. Svého času zde byla i sauna. Dnešnímu návštěvníkovi je ovšem na první pohled zřejmé, že vzhledem k době svého vzniku je stávající amfiteátr v nevyhovujícím technickém stavu. Stejně tak i přiléhající budovy (promítací kabina, pokladna, toalety) vyžadující postupnou rekonstrukci.

Zpevněné plochy stupňů hlediště jsou porušené, dřevěné části lavic se vlivem působení klimatických podmínek rozpadají. Budova promítací kabiny je v havarijním stavu, nemá funkční hydroizolace. Konstrukce střechy je porušena a dochází k zatékání. Opěrná stěna za promítací kabinou vykazuje povrchové poruchy, i oplocení areálu je ve stavu vyžadujícím opravu. Současný stav je neuspokojivý. I přes nemalé investice do oprav nechceme o tento cenný prostor v žádném případě přijít.

Koncem roku 2019 byl záměr opravy areálu, na popud provozovatele areálu MěKS, projednán v komisi a s městskou architektkou Ing. arch. Zdeňkou Vydrovou. Následně vedení města rozhodlo přistoupit v 1. etapě k opravě nevyhovujícího stavu části areálu, kde je provozováno právě letní kino, a na jaře letošního roku byl zpracován investiční záměr. Nyní se na jeho základě zpracovává projektová dokumentace.

Tématu plánované rekonstrukce kina se chceme podrobněji věnovat v nadcházejících číslech Tišnovských novin. Chtěl bych touto cestou požádat obyvatele  Tišnova, kteří mají v rodinných archivech fotografie zejména z historie areálu letního kina a byli by ochotni nám jejich kopie poskytnout, ať se laskavě obrátí na p. Janu Hladkou, vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů, e-mail: jana.hladka@tisnov.cz.

Karel Souček, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: