Jak jsme začali nový školní rok v ZŠ a MŠ Deblín

Jak jsme začali nový školní rok v ZŠ a MŠ Deblín

V pondělí 2. září jsme slavnostně zahájili začátek školního roku. O to slavnostnější bylo toto setkání, když za přítomnosti Tišnovské televize převzala paní ředitelka Mgr. Iveta Štamberová (Kosová) z rukou Barbary Dobešové certifikát Férová škola. Naše škola opět prokázala, že si toto označení právem zaslouží. Zlatým hřebem pak bylo přivítání nových prvňáčků letos hned ze dvou tříd, které doprovodili cestou z jejich nových tříd i pro certifikáty na pódium jejich patroni z 9. třídy.

Druhý den ve škole si prvňáčci vytvářeli společně se svými patrony trička. Cílem byla adaptace dětí na nové školní prostředí, blíže poznat kamarády z vyšších ročníků a učit se společné práci a komunikaci mezi sebou. Patroni malým školákům během prvního týdne pomáhají s adaptací na nové školní prostředí. Společně prochází okolí školy a cestu na autobusovou zastávku. Během ní žáci deváté třídy poukazují na úskalí silničního provozu, seznamují děti se zásadami bezpečného pohybu na komunikacích během cesty do školy a ze školy. Letos poprvé měli nejmladší a nejstarší žáci během prvního týdne společné obědy. Také adaptaci ve školní družině usnadnili deváťáci dětem z první třídy společnými hrami a tvořením. Další vzájemné učení je čeká na Halloween, kdy ve strašidelných kostýmech budou řešit matematické úlohy,
společně číst, psát a tvořit.

Začínáme v 1. třídě. Co, cože, co začíná? No přece centra aktivit! A co to je? To je, když jsme ve skupinách, to je, že si hrajeme, to je, že tvoříme, to je, na co se těšíme. Říkají žáci první třídy. V měsíci září jsme si v naší třídě 1. B vyzkoušeli první skupinovou práci v centrech aktivit. Žáci skládali logické řady, hledali zvířátka v zoo, stříhali a lepili dopravní prostředky nebo třeba vytvářeli otisky listů do slaného těsta. Výsledkem práce byly nejen krásné výrobky a obrázky, ale i spokojenost dětí, které se učí spolu komunikovat, pomáhat si a hodnotit práci
svoji i svých spolužáků.

Děti, které nastoupily do páté třídy, měly začátek roku zpestřený třídenním adaptačním pobytem. Konal se již tradičně v areálu letního tábora v Brumově. Během aktivit, které připravoval tým paní učitelky Kloubové, měli žáci, učitelé i asistenti jedinečnou příležitost se vzájemně poznat v jiném prostředí. Hry se týkaly především vzájemné spolupráce, tolerance a sebepoznání. Děti se učily, jak pracovat v kolektivu, aby společně co nejefektivněji dosáhly společného cíle. Občas nebylo úplně jednoduché dosáhnout toho, aby i uzavřené tiché děti projevily svůj názor či naopak aby děti, které je obvykle slyšet nejvíce, přenechaly nějaký prostor také ostatním a hlavně aby se všichni dokázali domluvit, což je jeden z hlavních cílů vzdělávacího procesu na škole v Deblíně. Adaptační pobyt si všichni užili a odnesli si z něj mnoho zajímavých a podnětných zkušeností.

My ze třetí třídy jsme pořádali olympiádu pro školkáčky, která se konala v tělocvičně. Na její přípravě jsme pracovali ve skupinkách. Dělali jsme medaile z perníků a vázali na ně provázky. Bylo tam celkem osm stanovišť: opičí dráha, houpání na kruzích, běh na čas, střelba kuší, kop na bránu, hod do kruhu, skok do dálky a slalom. Přišlo celkem 36 školkáčků. U každého stanoviště byl jeden třeťák. Další třeťáci měli na starost čtyři až pět školkáčků, které po stanovištích prováděli. Bylo tam i občerstvení. Když olympiáda skončila, dostali jsme bonbony a perníky (autorky: Monika Staňková, Lenka Kolbabová, Katka Chudanová ze 3. třídy).

Od října už jsou v plném proudu také zájmové kroužky. Novinkou, za kterou jsme moc rádi, je kroužek PRÍMÁK zaměřující se na nácvik emočních dovedností. Vedoucí kroužku je zkušená instruktorka Mgr. Markéta Dobiášová.

Školní družina ve spolupráci se školním klubem pro změnu vstoupila do nového školního roku branným dnem na zdejším hřišti. Děti měly možnost ve tříčlenných skupinkách plnit úkoly na celkem čtyř stanovištích – opičí dráha, zdravověda, hod granátem a střelba laserovou puškou na cíl. Účastníci prokázali odvahu i nasazení, s kterým se do plnění úkolů pustili. Na konci pak každého čekal kromě dobrého pocitu také diplom a čokoládová medaile. Touto aktivitou byla zahájena celoroční družinová Cesta za dobrodružstvím po Ostrovech Neostrovech. Cílem hry je každý měsíc přistát na jiném ostrově, kde je třeba splnit několik úkolů, prozkoumat ostrov a něco se o něm dozvědět. V měsíci
říjnu připlouváme na první ostrov, a tím je ostrov Dopravní.

Měsíc říjen byl také vyhlášen měsícem Volby povolání. O plánovaných i již proběhlých aktivitách na toto téma se s Vámi rádi podělíme v dalším čísle.

Kolektiv autorů ZŠ a MŠ Deblín (sběr příspěvků Hana Šolcová)

Druhý školní den si prvňáčci vytvářeli společně se svými patrony trička. Foto: archiv ZŠ a MŠ Deblín

Další článek:
Předchozí článek: