V Rašově mají nový vycházkový okruh

V Rašově mají nový vycházkový okruh

Podpořit sousedská setkávání a zlepšit životní prostředí v obci se rozhodli místní lidé v Rašově. Společnými silami vybudovali šest kilometrů dlouhý  vycházkový okruh kolem obce s odpočívadly, naučnými cedulemi a alejí se stromy rodin.

U zrodu projektu byla snaha zapojit co nejvíce lidí do rozvoje společenského života v obci a dostat děti od počítačů do přírody. A to se podařilo. „Když jsme se loni na podzim rozhodli na trase okruhu vysadit novou alej, zdaleka jsme nepočítali s tak velkým zájmem. Do aleje místní i přespolní zasadili více než šedesát stromů, které si sami koupili. Běžně v aleji potkáte rodiny, které si chodí svůj strom zalít nebo na něj v zimě pověsit nějakou dobrotu pro ptáčky,“ říká Marcela Malíková, rodačka z Rašova, která celý projekt koordinuje.

Lidé všech generací pomohli i se samotnou tvorbou okruhu. Zapojili se do obnovy roky nepoužívaných cest, sběru odpadků nebo značení trasy. Na okruhu se nachází čtyři odpočívadla s naučnými cedulemi, které seznámí výletníky s okolní přírodou. Cedule namaloval místní malíř Stanislav Konečný. Okruh byl slavnostně otevřen letos na jaře společnou vycházkou obyvatel a přátel obce, na které kronikář seznámil účastníky s historií obce a okolí. Na podporu pravidelného využívání okruhu jsou plánovány také další tematické vycházky, například s myslivci nebo pamětníky.

Návštěvníci mohou vycházku po okruhu spojit také s účastí na akcích, které se v obci pravidelně konají – masopustní průvod, karneval, dětský den, cyklistický závod, turnaj v nohejbalu a ping-pongu, soutěž v požárním útoku, drakiáda, cestovatelské večery, divadelní představení, plesy, zábavy a další.

Marcela Foralová Hanzlová

Foto: Marcela Malíková

Další článek:
Předchozí článek: