Výběrové řízení

Výběrové řízení

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru investic a projektové podpory

(investiční referent/ka)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:

  • Realizace a koordinace investičních akcí města.

Požadavky:

  • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru,
  • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon
    č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vše ve znění pozdějších předpisů),
  • dobrá znalost práce s PC,
  • ŘP skup. B,
  • morální bezúhonnost,
  • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců     ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  06.09.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 06.09.2019 – do 12:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OIPP – NEOTVÍRAT“.

 

–        V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–        K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–        Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: