Dobrovolníci pro Porta coeli

Dobrovolníci pro Porta coeli

Možná jste o tom už něco zaslechli, pravděpodobně si toho všimli pejskaři, zcela jistě to zaznamenaly špionážní družice letící nad jižní Moravou. Ve starých klášterních sadech nad rybníkem v Předklášteří se něco děje!

Po několika letech, kdy byly sady opuštěné a ovocné stromy začaly pozvolna tonout v moři náletových dřevin, se sady opět prosvětlují. Dala se totiž dohromady parta dobrovolníků – vesměs odrostlých členů tišnovského Brďa – a ve spolupráci se spolkem Hojnost, jedním chovatelem ovcí a s požehnáním řeholních sester cisterciaček z kláštera Porta coeli se vrhli na čištění džungle, která v klášterních sadech roste. A vydatně jim v tom pomáhali i dobrovolníci z blízkého i širšího okolí, včetně dobrovolníků zahraničních.

Od ledna do června zde proběhlo třináct dobrovolnických akcí, kterých se účastnilo více než dvě stě dobrovolníků. Cílem je sady vyčistit a tam, kde už staré ovocné stromy zahynuly, je dosadit mladými. V udržování sadů nám pomáhají i ovce, které budou spásat trávu. Vyřezané keře dobrovolníci pálili na dřevěné uhlí, tzv. biouhel, který se míchá do kompostu a tím váže vzdušný uhlík a snižuje skleníkový efekt. Navíc má biouhel schopnost držet vodu a tím pomáhá mladým stromům překonávat období sucha, kterým se asi v budoucnu na Tišnovsku nevyhneme. Dobrovolnické brigády byly umožněny i díky finanční podpoře programu Evropské sbory solidarity, který zřizuje Evropská komise s cílem podporovat dobrovolnické aktivity. Díky grantu jsme mohli pořídit pracovní pomůcky, nástroje a zajistit jídlo pro dobrovolníky.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim dobrovolníkům i všem dobrým lidem, kteří nám při obnově sadů drží palce. Naše práce v sadech ještě nekončí, stále nám zbývá pár hektarů na dočištění, navíc jsme začali zvelebovat i další zahrady a samotný areál kláštera. V červenci se k nám připojí belgičtí skauti, v srpnu budeme hostit organizaci INEX, která bude v klášteře organizovat dobrovolnický tábor pro účastníky z celého světa. No práce je zde jak na klášteře, takže se nemusíme bát, že by dobrovolníci neměli co dělat. Pokud máte zájem se do našich aktivit nějak zapojit nebo pokud nás chcete nějak jinak podpořit, sledujte naši facebookovou stránku Dobrovolníci pro Porta coeli. A přijďte se někdy podívat na sady.

Tomáš Blaha a Markéta Horáková-Lazarová

Foto: Sona Kappelová

Další článek:
Předchozí článek: