O gratulacích jubilantům potřetí tentokrát s Jarmilou Ondrovou

O gratulacích jubilantům potřetí tentokrát s Jarmilou Ondrovou

Pátým rokem působí v Komisi pro občanské záležitosti paní Jarmila Ondrová. Členkou se stala po volbách do městského zastupitelstva v roce 2014, krátce poté se zapojila i do práce Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova.

V rámci „občanské“ komise čas od času asistuje při svatebních obřadech, ale především jsou pro ni zajímavé návštěvy seniorských jubilantů. „Setkávám se s milými lidmi a mnohokrát vyslechnu nevšední, někdy bohužel i velmi smutné životní osudy. Snad nejhlubší zážitek mám z návštěvy u paní Ludmily. Vyprávěla mi svůj osobní příběh, který mě hluboce zasáhl. Neměla to v životě jednoduché, v manželství nebyla šťastná a jediná dcera jí v osmnácti letech zemřela. S manželem jsme následně na Stanislávku vyhledali hrob její dcery a položili tam malou kytičku. Letos paní Ludmila oslavila již 95. narozeniny; je velmi milá a jsem ráda, že jsem ji mohla poznat.“ Za obdobně příjemné považuje Jarmila Ondrová také setkání s devadesátiletým panem Františkem, který jí zahrál na klavír a zazpíval.

„Podobných setkání s jubilanty bylo již mnoho a jsou vždy milá a v mnoha případech i obohacující. Obvykle děkují za návštěvu a za zájem ze strany města o starší občany. Potěšitelná je jejich starost o prostředí, ve kterém žijí, občas ale vysloví i kritickou připomínku: většinou k (ne)čistotě některých zákoutí ve  městě, a hlavně k nedostatečné květinové výzdobě, kterou podle svých slov ve městě postrádají.“

Václav Seyfert

Foto: archiv Jarmily Ondrové

Další článek:
Předchozí článek: