DS Potůček: První rok je za námi

DS Potůček: První rok je za námi

Dětská skupina Potůček bude mít za sebou první rok svého působení, a tak je čas na bilancování. Rodinné centrum Studánka dlouhodobě usiluje o to, aby péče o tříleté a mladší děti v kolektivních zařízeních byla adekvátní k jejich věku a potřebám. Dětská skupina vznikla jako reakce na aktuální situaci nedostatku míst v tišnovských mateřských školách, kdy Rodinné centrum Studánka bylo osloveno ke spolupráci na řešení tohoto problému městem Tišnovem.

Provoz a zřízení dětské skupiny jsou dobrým příkladem spolupráce v území. Rodinné centrum Studánka realizuje od 1. května 2018 projekt s názvem „Dětská skupina v Rodinném centru Studánka“, který je spolufinancován z OPZ prostřednictvím MAS Brána Vysočiny. Projekt bude realizován do 31. srpna 2020, ale už nyní pracujeme na projektu navazujícím. Potůček sídlí na Květnické 821, v obecních prostorách, které město Tišnov na vlastní náklady zrekonstruovalo, poskytuje je dětské skupině za symbolické nájemné a hradí po dobu trvání projektu energie a režijní náklady na přípravu obědů. Z dotace MAS je hrazeno vybavení, mzdové náklady pečovatelek a jejich případná rekvalifikace. Náklady na zajištění stravy, tzv. „příspěvek na stravovací služby“, jsou hrazeny rodiči, částka je srovnatelná s platbou za školkovné a stravu v obecních školkách.

Dětská skupina Potůček má kapacitu 23 míst a je určená pro tišnovské děti mladší 4 let, které se z kapacitních důvodů nedostaly do školky (tzn. přednostně jsou přijímány děti, které neúspěšně prošly výběrovým řízením do tišnovských mateřských školek). Ve školním roce 2018/2019 bylo všech 23 míst naplněno. V 1. kole přijímacího řízení bylo přijato osm dětí, které se nedostaly do tišnovských školek, zbylé děti byly přijaty v rámci 2. kola přijímacího řízení. Celotýdenní docházku zvolili rodiče třinácti dětí, zbylých deset dětí navštěvuje dětskou skupinu dva až čtyři dny v týdnu.

Režim a náplň dne jsou podobná jako v běžné mateřské školce, jsou však přizpůsobené nižšímu věku dětí. Během dne se střídají výtvarné, hudební a pohybové činnosti s individuálním přístupem k dětem. K tomu jsou využívány také Montessori pomůcky, které si i samy vyrábíme. Největší důraz je kladen na rozvoj sebeobsluhy dětí – při oblékání, obouvání, stolování, osobní hygieně, úklidu hraček a posilování samostatnosti (snažit se domluvit a spolupracovat, vyjadřovat svoje potřeby).

V tomto školním roce děti společně například navštívily několikrát tišnovské muzeum, solnou jeskyni, pouštěly draka, stavěly sněhuláky, navštívil je Mikuláš, uspořádaly karneval, vynesly Morenu, společně s Jezírkem byly v Zoologické zahradě Brno, užily si oslavu svých třetích narozenin, a hlavně si společně hrály a podnikaly vycházky do okolí.

Studánka děkuje všem, kteří se na vybudování dětské skupiny podíleli, a také těm, kteří ji utváří. Především díky nim je v Potůčku pohoda a dobrá nálada a dětem i jejich rodičům se tu líbí.

Dětská skupina Potůček děkuje za spolupráci městu Tišnov, tišnovskému muzeu, SVČ Inspiro, solné jeskyni, Městské knihovně Tišnov a dalším, ale hlavně děkuje za výbornou spolupráci rodičům. Díky ní proběhla adaptace dětí většinou bez problémů a z dětí se stala do konce školního roku sehraná parta. Přejeme našim potůčkovým dětem úspěšný vstup do „velké školky“ a těšíme se v září na nové tváře.

Kateřina Hromčíková a Šárka Ondráčková

Foto: Šárka Ondráčková

Další článek:
Předchozí článek: